088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Duitsland mag de verrekening van door buitenlandse (klein)dochterondernemingen betaalde vennootschapsbelasting weigeren.

Het Amerikaanse Kronos International leed in de jaren 1993-2001 verlies, en verzocht de Duitse belastingdienst om verrekening met de Vpb die zij in Duitsland had betaald, en teruggave van de belasting die haar buitenlandse (klein)dochters hadden betaald. De Duitse belastingdienst wees het verzoek af.

Binnenlandse situatie
De verrekeningsmethode mag volgens de Duitse wet- en regelgeving namelijk alleen worden toegepast voor dividenden die worden uitgekeerd door Duitse ingezeten vennootschappen aan Duitse ingezeten vennootschappen (binnenlandse situatie).

Vrijstellingsmethode
Voor dividenden die worden uitgekeerd door vennootschappen die ingezetenen zijn van andere lidstaten of van derde staten geldt de vrijstellingsmethode. Nu de dividenden die de buitenlandse dochters van Kronos hadden uitgekeerd vrijgesteld waren, konden deze niet als belastbare inkomsten in aanmerking worden genomen. Het feit dat de verrekeningsmethode ertoe leidt dat de door een Duitse uitkerende vennootschap betaalde belasting geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald als de Duitse ontvangende vennootschap verlies lijdt, maakte het oordeel niet anders.

Lees alles over zaken doen met Duitsland.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl