088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Een huis in het buitenland: voorkom dubbele erfbelasting

Het komt regelmatig voor dat ondernemers een huis in het buitenland bezitten. Bijvoorbeeld in Frankrijk of aan de Spaanse kust. In deze bijdrage geven wij antwoord op de vraag welk (erf)recht eigenlijk van toepassing is bij een overlijden in het buitenland en hoe het zit met de fiscaliteit.

Grensoverschrijdende erfenissen

In geval van grensoverschrijdende erfenissen kan men te maken krijgen met het erfrecht van verschillende landen. De regels voor grensoverschrijdende erfenissen in een EU-land staan in de Europese Erfrechtverordening. Deze verordening bepaalt welk erfrecht van toepassing is als iemand overlijdt in een EU-land.

De Europese Erfrecht verordening bepaalt dat het recht van de EU-lidstaat van toepassing is daar waar iemand op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Dat wil zeggen, het land waarmee diegene de meeste binding had en waar zijn of haar sociale leven of gezinsleven zich afspeelde. In de verordening is verder bepaald dat het mogelijk is om in een testament een expliciete rechtskeuze te maken. Dit kan vooral verstandig zijn als u veel bezittingen over de grens heeft. In uw testament verklaart u dan welk recht van welk land van toepassing is op de erfenis. Maakt u geen keuze? Dan geldt  automatisch het erfrecht van het land waar u woonde.

Nederlandse Successiewet

Het erfrecht regelt civielrechtelijk wie wat erft en hoe de afwikkeling van de erfenis verloopt. Daarnaast is er natuurlijk ook de fiscaliteit. Veel landen belasten, net als Nederland, de nalatenschappen van de in dat land woonachtige erflaters. In het buitenland wordt ook vaak erfbelasting geheven over de onroerende zaken (situsgoederen) die in dat land zijn gelegen. Dit kan tot dubbele erfbelasting leiden. Dubbele erfbelasting kan ook optreden door de zogenaamde ‘tienjaarsfictie’ uit de Nederlandse wet. De Nederlandse Successiewet bepaalt namelijk dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die overlijdt binnen een periode van tien jaren na emigratie uit Nederland, bij zijn overlijden fictief geacht wordt in Nederland te wonen.

Voorkom dubbele erfbelasting

Een (gedeeltelijke) oplossing voor dubbele erfbelasting wordt geboden door de door Nederland gesloten successieverdragen en het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.Op grond van dit laatste Besluit kan een vermindering van erfbelasting worden verleend als over dezelfde verkrijging zowel in Nederland als in het buitenland belasting is geheven. Voor een vermindering moet de in het buitenland geheven belasting ook daadwerkelijk zijn betaald.

Dubbele erfbelasting kan erg vervelend uitpakken. Laat u zich vooral goed voorlichten door uw fiscaal adviseur over deze soms complexe regelgeving. Neem contact op met Crowe Peak indien u vragen heeft.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl