088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Eigen bijdrage WLZ is te voorkomen

Voor de mensen die behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg of toezicht is er de mogelijkheid zorg te ontvangen via de Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen de AWBZ. Bij verkrijging van deze zogenaamde Wlz-zorg ben je verplicht een eigen bijdrage te betalen. De regels met betrekking tot de berekening van deze eigen bijdrage zijn op 1 januari 2013 gewijzigd. Vooral voor de mensen met een (hoog) box 3 vermogen leidt dit tot gevolgen.

Vermogensinkomensbijtelling

Onder de ‘oude’ regeling werd de eigen bijdrage berekend aan de hand van het fiscale inkomen (AOW, pensioen ect.) van die persoon. Dit is bij de nieuwe regeling niet anders, echter kent deze ook nog een ‘vermogensinkomensbijtelling’. Dit houdt in dat men geacht wordt 8% extra inkomen uit je vermogen in box 3 te realiseren. De eigen bijdrage kan zo oplopen tot een maximum van € 2301,40 per maand.

Er is veel kritiek op deze nieuwe regeling. Het wordt als onrechtvaardig beschouwd meer te moeten betalen voor dezelfde zorg in de gevallen dat de een gespaard heeft en de ander niet.

Opties tot verkleinen van het vermogen

Er zijn echter manieren denkbaar de eigen bijdrage te verminderen. Waarbij het er om draait het vermogen in box 3 te verkleinen. Opties tot verkleinen van het vermogen zijn bijvoorbeeld:

 • Schenken, het vermogen in box 3 wordt zo verkleind, nadeel is wel dat u het geld niet meer in eigen beheer hebt.
 • Schenken op papier; deze vorm van schenking is een schulderkenning, het voordeel hiervan is dat u het geld terug leent en tot uw eigen vermogen behoort.
 • Langstlevende-testament, deze kunt u aanpassen zodat hij is toegesneden op deze nieuwe situatie.
 • Regeling in het testament; opgenomen kan worden dat kinderen hun vordering mogen opeisen indien langstlevende ouder overlijdt dan wel wordt opgenomen in een zorginstelling.
 • Het onderbrengen van het vermogen in een eigen besloten vennootschap.

Let op!
De peildatum voor de vaststelling van het inkomen voor de eigen bijdrage gaat 2 jaar terug.
Voor de eigen bijdrage van 2016 zal gekeken worden naar het eigen vermogen in box 3 op 1 januari 2014. Overigens kunt u wel verzoeken de peildatum te wijzigen.

Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat er nadelen aan de vorige opties kunnen kleven. U weet bijvoorbeeld niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Als het geld dan al is weggeschonken krijgt u het wellicht niet meer terug.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl