ESG – Environmental, Social, and Governance

Wil je inspiratie opdoen om CSRD compliant te worden? Regelmatig organiseren we een ESG event. Meld je nu aan en hoor de data als eerst.

ESG, vandaag ondernemen met je blik op morgen

De wereld verandert onder onze ogen en de wet- en regelgeving en rapportageverplichtingen veranderen in een bijna net zo rap tempo mee. De focus op klimaat, maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance wordt steeds gerichter en brengt grote verantwoordelijkheden en soms ook zorgen teweeg. Termen als CSRD, ESRS, ESG, energiequota en sustainability reports klinken wellicht als toekomstmuziek, maar herbergen in werkelijkheid principes die je onvermijdelijk zal moeten incorporeren in je manier van zaken doen.

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

De 3 pijlers: Evironmental, Social en Governance

Als onderdeel van de EU Green Deal is op 5 januari 2023 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Deze EU-richtlijn stelt dat grote ondernemingen informatie moeten gaan verstrekken over de impact van bedrijfgerelateerde activiteiten op mens en klimaat. Daarnaast dienen de risico’s en kansen op sociaal- en milieugebied vastgelegd te worden.

Het belang van ESG en een duurzame toekomst

De CSRD is een rapportagerichtlijn, maar is ook bedoeld om ondernemingen aan het denken te zetten over een duurzame strategie en daarmee een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Voor grote ondernemingen zal 2025 het eerste boekjaar zijn waarin gerapporteerd moet worden over de impact, risico’s en kansen op basis van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dit houdt in dat ondernemingen voor die tijd een duurzaamheidsstrategie opgezet moeten hebben, dat systemen en processen moeten zijn ingericht en dat de juiste data verzameld is om te kunnen rapporteren.

ESG rapportage, hoe begin je

De urgentie om te starten met de voorbereidingen voor een ESG rapportage in aanloop naar CSRD compliant worden neemt toe. Toch blijkt dat veel ondernemingen hier nog maar in beperkte mate aan begonnen zijn. Ze ervaren een gebrek aan kennis, ondervinden onduidelijkheden bij het stellen van doelen of hebben moeite om data voor de verplichte rapportages te verzamelen. Hoe begin je nu met het dichten van deze kloof om geen kostbare tijd te verliezen? 

Stel een team samen dat met een brede blik naar je organisatie kijkt en inventariseer wat er al beschikbaar is. Door dit te vergelijken met de vereisten binnen de CSRD en de ESRS wordt steeds meer duidelijk hoe groot de kloof is die nog overbrugd moet worden en kan de basis gelegd worden worden voor de ESG-rapportage.

In 15 stappen CSRD-compliant

Crowe Peak helpt je graag met voorsorteren. We hebben de belangrijkste stappen richting voorbereiding op en het voldoen aan de CSRD voor je op een rijtje gezet.

Lees meer

CSRD compliant worden

Als je aan de slag gaat met de CSRD en de ESRS zul je veelvuldig het begrip “dubbele materialiteit” en “waardeketen” tegenkomen komen. Maar wat wordt hier nu mee bedoeld? 

Dubbele materialiteit betekent het bepalen van de meest relevante duurzaamheidsthema’s voor jouw onderneming vanuit twee invalshoeken, namelijk “impact materiality” en “financial materiality”.  

De CSRD en de ESRS richten zich niet alleen op de eigen organisatie. Ook over de materiele impact, risico’s en kansen in de waardeketen wordt informatie verlangd. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de waardeketen van jouw onderneming.  

Deze begrippen staan in nauw verband met elkaar. De materialiteitsanalyse levert belangrijke input bij het in kaart brengen van de waardeketen. Goed om te weten is dat niet over iedere partij in de keten gerapporteerd hoeft te worden, maar alleen voor zover dit materieel is voor de duurzaamheidsrapportage.  

ESG landingspagina achtergrond

Nieuwe data binnenkort online | Meld je nu vast aan voor het volgende event

ESG, Start vandaag met je blik op morgen

Leer meer over deze begrippen en breng ze samen met onze experts in de praktijk brengen door middel van een inspirerende casus. Er zal ook ruimte zijn voor vragen over jouw specifieke onderneming.

"*" geeft vereiste velden aan

Crowe Peak

In 7 stappen naar het opstellen van een ESG-rapportage en CSRD compliant worden

De voorbereiding voor jouw sustainability report dat uiteindelijk ook voldoet aan de eisen van de CSRD met een duurzame strategie die hiervoor de basis vormt is een reis langs een aantal stappen. Wat moet je doen? 

[1] Stel een GAP analyse op

De eerste stap is het uitvoeren van een GAP-Analyse. In deze fase maak je inzichtelijk wat de onderneming tot nu toe al heeft ingericht en gedaan op het gebied van duurzaamheid.

[2] Voer een stakeholder- en materialiteitsanalyse uit

Deze stap helpt je om de meest relevante duurzaamheidsthema’s te identificeren. Een belangrijke basis voor een goede sustainability rapportage!

[3] Integreer duurzaamheid in de strategie van de onderneming

Deze stap helpt je om de meest relevante duurzaamheidsthema’s te identificeren. Een belangrijke basis voor een goede sustainability rapportage!

[4] Stel een ESG-team samen

ESG is een breed onderwerp en het is onmogelijk voor een of twee mensen om alle verplichtingen en doelstellingen van de organisatie te beheren. Hiervoor is een team nodig met verschillende achtergronden en expertise.

[5] Het verzamelen van informatie voor je ESG rapportage

ESG raakt bijna elk gebied van een organisatie, van broeikasgasemissies tot personeelszaken tot informatiebeveiliging en gegevensprivacy. Het is belangrijk om deze gegevensstromen goed te begrijpen en in kaart te brengen.

[6] Het opstellen van een transitierapport

Het opstellen van een transitierapport helpt om de kwaliteit van de eerste ESG-rapportage onder de CSRD te verbeteren.

[7] Evalueren en verbeteren

Door op tijd te beginnen aan bovenstaande stappen is er nog ruimte om te evalueren en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact