088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Europese Commissie wil flexibiliteit van verlaagde btw-tarieven

De Europese Commissie wil lidstaten meer flexibiliteit geven bij het vaststellen van btw-tarieven. Op 18 januari zijn de nieuwe regels voorgesteld door de Europese Commissie. Wat heeft dit voor gevolgen?

Hervorming btw-regels

Het voorstel is een van de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Europese Commissie voor een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. De huidige gemeenschappelijke btw-regels zijn verouderd en houden teveel beperkingen in voor de lidstaten. De huidige verlaagde btw-tarieven kunnen maar op een handvol sectoren en producten worden toegepast.

De lidstaten zien de btw-tarieven als een nuttig instrument om de beleidsinitiatieven te ondersteunen. Met dit voorstel wil de Europese Commissie de lidstaten met autonomie verlenen met betrekking tot de tarieven. De lidstaten zullen meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen. Op deze manier kunnen lidstaten zelf bepalen op welke leveringen/diensten zij het verlaagde tarief op willen toepassen.

Complexe lijst btw verandert

Met de flexibiliteit wil de Europese Commissie af van de huidige ‘complexe lijst’. In de huidige situatie worden producten uitgezonderd van het algemene tarief (in Nederland 21% procent). Onder meer de voedingsmiddelen, geneesmiddelen, bloemen, water en boeken vallen onder een gereduceerd tarief (in Nederland 6 procent).

Ter vervanging van de huidige lijst wil de Europese Commissie juist een zwarte lijst introduceren met producten die in alle EU-lidstaten onder hun algemene tarief dienen te vallen. Voorbeelden van producten en diensten op de zwarte lijst zijn wapens, tabak, benzine, alcoholische drank, smartphones, huishoudelijke apparaten, consumenten elektronica en financiële diensten.

Algemeen tarief btw

Het algemene tarief blijft volgens het voorstel flexibel voor de lidstaten zolang het tarief maar minimaal 15 procent is. Daarnaast krijgen de lidstaten de vrijheid in:

 • twee verschillende verlaagde tarieven tussen 5% en het door de lidstaat gekozen algemene tarief
 • een tarief tussen 0 % en de verlaagde tarieven
 • één vrijstelling van btw (of ‘nultarief’)

Om voldoende overheidsinkomsten te waarborgen moet in het nieuwe systeem het gewogen gemiddelde btw-tarief in een land wel minstens 12 procent zijn. De nieuwe regeling bekent ook dat voor alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het algemene tarief vallen, dit daarna ook mogelijk blijft als de individuele lidstaten hier voor kiezen.

Van voorstel naar invoering

Het voorstel is ter raadpleging voorgelegd door de Europese Commissie aan het Europese Parlement en het Europese Economisch en Sociaal Comité. Het is op dit moment al  door de Raad aangenomen. Indien alle lidstaten met dit voorstel van de Europese Commissie akkoord gaan is de mogelijkheid om meer verlaagde tarieven toe te passen mogelijk. Dit voorstel zou de lidstaten meer vrijheid geven om hun beleidskeuzen duidelijk te maken door middel van hun btw-tarieven.

Effect voorstel btw op onderneming

Wilt u weten op welke wijze deze voorstellen van invloed zijn op uw onderneming? Of heeft u btw-advies nodig? Neem dan contact op met de btw-specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl