088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Extra bescherming voor de onwetende erfgenaam

Wordt u als erfgenaam
geconfronteerd met een onverwachte schuld uit een erfenis, dan kan het zijn dat
u deze schuld met uw eigen geld moet betalen. Om u hiertegen beter te beschermen
is er deze week een wetsvoorstel ingediend. In de toekomst kunt u de
kantonrechter verzoeken om ontheffing van uw plicht om de schuld zelf te
betalen. Voorwaarde is wel dat u van tevoren niet op de hoogte was van de
schuld.

Het risico van zuiver aanvaarden

Als
erfgenaam bent u niet verplicht om een erfenis te accepteren. U heeft drie
mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de
nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding verkrijgen de erfgenamen alle goederen en
schulden uit de nalatenschap. Bevat een erfenis echter meer schulden dan
bezittingen, dan draaien de erfgenamen met hun privévermogen op voor die
schulden.

Let op!
Zuiver aanvaarden van een
nalatenschap kan met een verklaring, maar kan ook als u bepaalde handelingen
verricht, zoals het leeghalen van de woning van de erflater.

Extra bescherming
Een negatieve erfenis kan dus
vervelend uitpakken. Al helemaal wanneer u na zuivere aanvaarding te maken
krijgt met een onverwachte schuld, die niet meer uit de erfenis kan worden
betaald. Tegen deze onverwachte schulden krijgt u straks extra bescherming.

Komt u – na zuivere aanvaarding – tot de ontdekking dat er een onverwachte
schuld is, dan kunt u dadelijk binnen drie maanden na deze ontdekking de
kantonrechter verzoeken om een gehele of gedeeltelijke ontheffing. Verleent de
kantonrechter u volledige ontheffing, dan hoeft u de onverwachte schuld alleen
te voldoen voor zover u nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke
ontheffing bepaalt de kantonrechter wat u nog wel met eigen geld moet
betalen.

(On)verwachte schuld
Een verzoek om gehele
of gedeeltelijke ontheffing kan alleen als u niets te verwijten valt: u kende de
schuld niet en kon er ook niet van op de hoogte zijn. Nu blijken de meeste
schulden wel uit de administratie van de erflater. Denk bijvoorbeeld aan
hypotheekschulden, debetsaldi van rekeningen-courant, onbetaalde facturen en
belastingschulden. Dit zijn dus allemaal geen onverwachte schulden. Alleen in
uitzonderingssituaties zal er sprake zijn van een schuld die u niet kon kennen,
zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ of een onverwachte verplichting
tot het betalen van een schadevergoeding door de erflater.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl