088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Extra voordeel met Research & Development Aftrek

Sinds 2012 is er een extra aftrekpost voor ondernemers in de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling
van nieuwe producten en diensten: de Research & Development Aftrek (RDA).
Deze aftrekpost wordt in 2014 nog aantrekkelijker want het RDA-percentage gaat
omhoog van 54% naar 60%.

Verrichten u en uw werknemers speur- en
ontwikkelingswerk en heeft u hiervoor een S&O-verklaring volgens de Wet
bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) dan komt u ook in aanmerking voor
de RDA.

Extra aftrekpost
De WBSO verlaagt de
arbeidskosten voor speur- en ontwikkelingswerk. De RDA verlaagt de overige
kosten en uitgaven. Het is een extra aftrekpost van de winst en bedraagt 54%
(2013) van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan het
S&O-werk. Dit percentage van 54% gaat in 2014 omhoog naar 60%.

Tip:
Het RDA-percentage van 60% komt overeen met een
nettovoordeel van 15% bij een tarief van de vennootschapsbelasting van 25% en
een nettovoordeel van 31% bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.

Kosten
en uitgaven

Het RDA-bedrag wordt berekend op basis van de som van de
kosten die u heeft gemaakt en de uitgaven die u heeft gedaan tijdens het
uitvoeren van uw eigen S&O-projecten. Bedraagt het aantal WBSO-uren minder
dan 150 per maand dan wordt het RDA-bedrag forfaitair bepaald.

Niet alle
kosten en uitgaven komen in aanmerking. Zo zijn overheadkosten die niet direct
en uitsluitend dienstbaar zijn aan S&O uitgesloten. Datzelfde geldt voor de
kosten voor het aanvragen van een octrooi en de uitgaven die in aanmerking komen
voor de energie- of milieu-investeringsaftrek.

Tip:
Wilt u weten welke kosten en uitgaven kwalificeren voor de RDA, kijk
dan eens op de site van Agentschap NL. Hier vindt u alle informatie over de WBSO
en de RDA.

Verrekenen RDA
De RDA moet u aanvragen
bij Agentschap NL. Dat kan alleen als u ook WBSO aanvraagt. Voldoet u aan alle
voorwaarden dan ontvangt u van Agentschap NL een beschikking met daarop het
RDA-bedrag. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in de aangifte inkomsten-
of vennootschapsbelasting.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl