088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Finale kwijting in de beëindigingsovereenkomst – hebben de partijen dan echt niets van elkaar te vorderen?

Onlangs zijn diverse wilsgebreken in de media uitgebreid aan de orde geweest. Dit naar aanleiding van de stelling van Arrold uit de tv-show Miljoenenjacht dat zijn wil (naar zijn zegge om niet op de rode knop te drukken) niet overeenkomstig zijn verklaring (hij heeft wel op de rode knop gedrukt) was. Mocht de zaak ooit voor de rechter komen dan zal de toekomst uitwijzen wat de rechter over deze zaak beslist. Dit neemt echter niet weg dat het geen Arrold aanvoert om de miljoenen binnen te halen eveneens door (ex) werknemers en/of (ex) werkgevers kan worden aangevoerd om de beëindigingsovereenkomst te vernietigen.

Wilsovereenstemming
Een beëindigingsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming. Van wilsovereenstemming is sprake als partijen hun wil in vrijheid, onafhankelijk en met voldoende kennis van hun rechtspositie hebben kunnen bepalen. Omdat de werknemer als zwakkere partij wordt aangemerkt is bij de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst van belang dat de werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige uiting doet die gericht moet zijn op de beëindiging van zijn dienstverband. Met het sluiten van een beëindigingsovereenkomst beogen de partijen doorgaans dat zij, met uitsluiting van de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dat is ook de reden dat een finale kwijtingclausule in de beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen.

Finale kwijtingsclausule
Uit de jurisprudentie blijkt echter dat een finale kwijtingsclausule lang niet altijd allesomvattend is en dus vaak niet zo finaal is als de partijen in eerste instantie denken.

Indien na het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst een van de partijen van mening is dat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (dwaling), kan de beëindigingsovereenkomst worden vernietigd. Partijen kunnen immers geen afstand doen van vorderingen waarvan zij (nog) geen kennis hebben. De gevolgen van de vernietiging van de overeenkomst zijn vergaand. Als de werknemer de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst inroept en zijn beroep op dwaling inderdaad slaagt, dan “herleeft” de arbeidsovereenkomst voor de werknemer met alle gevolgen van dien voor de werkgever.

Advies
Om eventuele discussies over de reikwijdte van de finale kwijtingsclausule zo veel mogelijk te vermijden, is het belangrijk om in de beëindigingsovereenkomst duidelijk vast te leggen omtrent welke onderwerpen overeenstemming is bereikt.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten:

 • een uitgebreide considerans, waarbij duidelijk de achtergrondinformatie en de specifieke omstandigheden worden vastgelegd;
 • het vastleggen van essentialia, zoals hoogte van het loon, functie, het saldo van niet genoten vakantiedagen etc.;
 • het opnemen van alle mogelijke relevante onderwerpen die partijen op dat moment bekend zijn, bijvoorbeeld dat de werknemer personeelsopties heeft of dat de werknemer in een bepaalde periode onbetaald verlof heeft genoten;
 • dat in een finale kwijtingsclausule onderwerpen worden vastgelegd die een onderdeel van finale kwijting vormen;
 • indien bepaalde onderwerpen buiten de finale kwijting dienen te blijven dan is het raadzaam om dit eveneens in de beëindigsovereenkomst op te nemen.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, dan zijn de bedrijfsjuristen van Crowe Global u graag van dienst.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl