088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Financieren en innoveren

Als ondernemer is het zeker in de huidige tijd vaak lastig om voldoende financiering te krijgen. Het Innovatiefonds MKB+ stelt ondernemers vanaf 1 januari 2012 in staat om ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.

Ondernemers zijn de kurk waarop onze economie drijft. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht.
Investeerders komen niet altijd even snel over de streep. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro ter beschikking. Deze betrokkenheid vanuit de overheid helpt andere financiers over de streep te trekken.

Financiering uit het Innovatiefonds MKB+
Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen. De focus ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct, van kennis naar kassa. Het fonds bestaat uit drie pijlers:

1. Innovatiekrediet
2. De SEED Capital-regeling
3. Fund-of-Funds

1. Innovatiekrediet
Het innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) gestimuleerd waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt Het budget bedraagt 95 miljoen euro en is bestemd voor het innovatieve mkb (35 % krediet), maar ook voor het innovatieve mkb+ (25 % krediet).
De minimale projectomvang bedraagt 150.000 euro voor projecten met een certificeringsnoodzaak kan de projectduur 6 jaar bedragen en de aflossingstermijn maximaal 10 jaar

2. De SEED Capital-regeling
De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

3. Fund-of-Funds
Fund-of-Funds verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt ook voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze peiler in het eerste kwartaal van 2012 in werking treedt.

Revolverend
Voorwaarde aan deelname is dat de financiering wordt terugbetaald als de ontwikkeling van het innovatieve product of dienst in technisch opzicht succesvol is verlopen. Het Innovatiefonds MKB+ kan deze innovatie-euro’s vervolgens opnieuw investeren in een nieuwe geschikte aanvraag en zo in plaats van 1 ondernemer, 4 tot 5 ondernemers van krediet voorzien.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl