088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Financiering bij het ondernemen over de grens

In deel twee van de update over financieringsfaciliteiten (deel 1: Update verschillende financieringsfaciliteiten van de overheid) wordt er ingezoomd op de beschikbare financieringsfaciliteiten vanuit de overheid bij het ondernemen over de grens. Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de mogelijkheden:

 • BMKB
 • Groeifaciliteit
 • Garantie Ondernemingsfinanciering
 • Finance for International Business
 • Faciliteit Opkomende Markten

Net als bij
binnenlandse financiering is het mogelijk om een de borgstelling MKB krediet in
te zetten. Hierbij staat de overheid garant tot 1,5 miljoen Euro bij
bankleningen. Ook is het mogelijk om van de Groeifaciliteit en de Garantie
Ondernemingsfinanciering gebruik te maken. Bij de laatst genoemde staat de
overheid tot 25 miljoen Euro garant. Voor een uitgebreidere beschrijving
verwijzen wij naar het artikel gepubliceerd op 12 november 2012, “Update
verschillende financieringsfaciliteiten van de overheid”.

De financieringsfaciliteit Finance for International
Business (“FIB”).
Deze faciliteit is gericht op ondernemers die kansen zien in
opkomende economieën, te weten: India, China, Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.
Het Ministerie van Economische Zaken is hierin bereid om 35% van de
financieringsbehoefte ongedekt te financieren tot een bedrag van 2,5 miljoen
Euro. Het Ministerie financiert dan dus tot een bedrag van 875.000 Euro. Het
overige bedrag dient verstrekt te worden door professionele financiers.
Hieronder worden banken, participatiemaatschappijen en onder voorwaarden ook
informal investors verstaan. Doordat de overheid als co-financier optreed is de
kans groter dat investeerders instappen in risicovolle projecten en
ondernemingen.

De Fonds
Opkomende Markten (“FOM”) is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van
Economische Zaken en de Nederlandse Financierings Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden (“FMO”). Dit fonds verstrekt via het FMO financiering aan
bedrijven en joint ventures in opkomende markten waarin Nederlandse
ondernemingen een meerderheidsbelang hebben. Het begrip opkomende markten wil
zeggen dat het mogelijk is om in landen te investeren die lid zijn van de
Wereldbank, met uitzondering van landen met een hoog inkomen en EU-lidstaten.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om via het FMO te investeren in de Nederlandse
Antillen en Aruba.

De financiering
wordt onder andere verstrekt in de vorm
van een directe lening, garantie, achtergestelde lening of participatie. De
looptijd van de financiering varieert over het algemeen van 3 tot 12 jaar, met
een maximum investering van 10 miljoen Euro per land. Hierbij wordt wel van de
Nederlandse onderneming vereist dat het zelf risicodragend investeert in de
dochteronderneming of joint venture.

Voor meer
informatie kun u contact opnemen met:

Ton.vanGaalen@crowehorwath.nl M
06-51241193
Kjeld.vanDijk@crowehorwath.nl M
06-23144254

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl