088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Fiscaal afschrijven in 10 jaar of 1.

Voor de meeste activa geldt de regel dat men in 5 jaar mag/moet afschrijven. Voor goodwill is echter bepaald dat deze in 10 jaar afgeschreven mag worden. Een veel voorkomende vraag is, mag die termijn korter zijn of kan men zelfs de betaalde goodwill in een keer ten laste van het resultaat brengen.

Op 29 oktober 2013 heeft het Hof Den haag (BK-12/00312) zich over een dergelijke vraag gebogen en heeft in de uitspraak een aardig lesje goodwill onderbouwing/benadering opgenomen.

De rechtbank had al in navolging van de Hoge Raad aangegeven dat er twee soorten goodwill bij uitkoop waarneembaar zijn. Goodwill waarbij de uitkoop plaats vindt ter vergroting van het winstaandeel of in verband met het bedrijfsbelang. Bij die laatste kan men denken aan de situatie waarin gevreesd wordt voor verliezen en dergelijke.

Vaststaat, aldus de Hoge Raad en de rechtbank Den Haag, dat de eerste goodwill-variant in 10 jaar afgeschreven moet worden, terwijl in de tweede variant er sprake is van een bedrijfslast die in één keer ten laste van het resultaat mag worden gebracht. Uiteraard moet de uitkopende partij dan aannemelijk kunnen maken dat er een bedrijfsbelang is om een partij, veelal firmant, uit te kopen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl