088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Fiscale eenheid en Europese dochters

Nederlandse ondernemers maken vaak gebruik van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting als zij dochtermaatschappijen hebben. Om een fiscale eenheid te kunnen zijn gelden er een aantal voorwaarden, waaronder die dat alle vennootschappen in Nederland zijn gevestigd. Maar waar moet u nog meer op letten? En hoe ziet de toekomst er uit?

Voordelen fiscale eenheid

Globaal komt de regeling er op neer dat er alle winsten van de BV’s en NV’s worden opgeteld alsof er maar een belastingplichtige is: de moedermaatschappij. Een fiscale eenheid biedt veel voordelen waaronder:

 • minder administratieve lasten;
 • vereenvoudiging van aangiftes;
 • onderlinge transacties tellen niet mee in de winstberekening;
 • gemakkelijke herstructurering van een onderneming.

Nederlands recht in strijd met Europees recht

In sommige gevallen is rente die een Nederlandse BV betaald aan een andere vennootschap dat tot dezelfde groep behoort (ook wel verbonden vennootschap genoemd) in Nederland niet aftrekbaar. Dit speelt bijvoorbeeld als een Nederlandse BV geld leent van een buitenlandse vennootschap en dit geld als kapitaal stort in een andere vennootschap. Dit is één van de antimisbruikbepalingen.

Binnen een fiscale eenheid zou deze rentebetaling geen rol spelen. Onderlinge transacties tellen immers niet mee. Dat vindt het Hof van Justitie in strijd met de Europese Vrijheid van Vestiging. Het Hof heeft Nederland daarom pijnlijk op de vingers getikt. De staatssecretaris van Financiën heeft spoedreparatiewetgeving aangekondigd met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 om de budgettaire gevolgen voor de Nederlandse schatkist te beperken.

Gevolgen fiscale wetgeving in de praktijk

Op dit moment heerst er onzekerheid. Geen enkele fiscalist kan voorzien hoe de wetgeving er (met terugwerkende kracht) er uit zal zien. Toch is het belangrijk voor organisaties om een controle uit te voeren.

Voor de voorgaande jaren is het belangrijk om na te gaan of er aftrekbeperkingen zijn geweest met Europese dochtervennootschappen, die er niet zouden zijn geweest als er een (Europese) fiscale eenheid mogelijk was. Tegen die aftrekbeperkingen in oude jaren is het mogelijk om bezwaar te maken als de aanslagen nog niet definitief vast staan. Crowe Peak helpt u daarbij. 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl