fiscale eenheid voor de btw, de voor- en nadelen

Het vormen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kent een aantal fiscale gevolgen voor de deelnemende vennootschappen. Het belangrijkste voordeel van een eenheid is dat tussen de deelnemende vennootschappen geen btw gerekend hoeft te worden over de onderlinge leveringen van goederen en diensten.

Vrijgestelde prestaties bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is met name voordelig wanneer een vennootschap binnen de eenheid enkel btw-vrijgestelde prestaties verricht. Wanneer namelijk met btw gefactureerd zou worden (dat wil zeggen: op uitgaande facturen), bestaat er geen (of slechts gedeeltelijk) recht op vooraftrek van de gefactureerde btw (dat wil zeggen: op inkomende facturen). Daarnaast levert het factureren zonder btw ook een administratieve verlichting op voor de gehele eenheid.

Eén aangifte omzetbelasting voor de fiscale eenheid

Een ander voordeel van de fiscale eenheid is dat er slechts één btw-aangifte hoeft te worden ingediend voor alle vennootschappen in de volledige eenheid. Het is echter ook mogelijk om per entiteit apart btw-aangifte te blijven doen. Het doen van één gezamenlijke btw-aangifte is geen verplichting, maar een mogelijkheid die een administratieve verlichting geeft voor de btw-ondernemer.

Hoofdelijke aansprakelijkheid btw-schulden

Het aangaan van een fiscale eenheid brengt ook nadelen met zich mee. Op basis van de wet zijn alle vennootschappen van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de volledige eenheid. Dit betekent dat wanneer één van de vennootschappen binnen de eenheid in surseance van betaling terecht komt of niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, de andere vennootschappen van de eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de btw-schulden.

De Belastingdienst kan btw-ondernemers niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor omzetbelastingschulden, als de btw-ondernemer niet bij beschikking als onderdeel van de fiscale eenheid is aangemerkt. Een vennootschap van een fiscale eenheid blijft hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat hij niet meer aan de vereisten voor opname in de fiscale eenheid voldoet én de Belastingdienst hierover schriftelijk geïnformeerd is. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op tijdvakken die liggen vóór de datum van de verbreking van de eenheid.

Daarom is het, voornamelijk bij een herstructurering, van belang om te controleren of er sprake is van een fiscale eenheid én of er btw-schulden zijn. Wordt de fiscale constructie verbroken? Maak daar dan tijdig melding van bij de Belastingdienst om de hoofdelijke aansprakelijkheid te beëindigen.

Meer weten? Heb je vragen over de fiscale gevolgen van een fiscale eenheid of hoe je risico’s kunt beperken? De specialisten van Crowe Peak staan voor je klaar. Neem gerust vrijblijvend contact op

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact