088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Fiscale voorzieningen voor het verbeteren van uw liquiditeitspositie

Eerder informeerden wij u al over de fiscale coronareserve, een voorziening die gevormd kan worden om het in 2020 gerealiseerde verlies ten laste te brengen van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Verwacht u in de komende jaren nog significante uitgaven? Dan mag u hier misschien ook een voorziening voor vormen.

Een betere liquiditeitspositie

Verwacht u dat er in 2021 uitgaven zullen volgen voor omstandigheden welke zich in 2020 hebben voorgedaan? Bijvoorbeeld een interne reorganisatie. Of loopt u omzet mis omdat uitstaande vorderingen niet meer betaald worden? Dan kan het vormen van een fiscale voorziening uitkomst bieden en mogelijk een positief effect hebben op de liquiditeitspositie van uw onderneming. Als u in 2020 namelijk een belastbare winst verwacht, kan het vormen van een voorziening ervoor zorgen dat het resultaat wordt verlaagd en u over 2020 dus minder vennootschapsbelasting verschuldigd bent.

Voorwaarden van een voorziening

 Om in 2020 een voorziening te kunnen vormen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden die zich in 2020 hebben voorgedaan
 • De toekomstige uitgaven kunnen ook overigens aan die periode worden toegerekend
 • Er is een redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven zich voor zullen doen

Voorbeelden van voorzieningen

Als gevolg van de coronacrisis kunnen zich verschillende situaties voordoen waarvoor mogelijk een voorziening kan worden gevormd.

 1. De reorganisatievoorziening

Het kan gebeuren dat u, als gevolg van de coronacrisis uw personeelsbestand moet inkrimpen of dat u uw bedrijfsvoering moet aanpassen. Dan zult u uw onderneming moeten reorganiseren. Dit  kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Als ten aanzien van een in 2020 voorgenomen reorganisatie aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u in het huidige boekjaar een voorziening vormen voor de met de reorganisatie gemoeide uitgaven die in 2021 zullen volgen.

 1. Voorziening dubieuze debiteuren

Vanwege de coronacrisis kan het voorkomen dat uw klanten u niet meer kunnen betalen. Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat uw klanten uit 2020 hun rekeningen niet meer kunnen betalen en u hierdoor omzet verwacht mis te lopen, dan kunt u hiervoor eind 2020 een voorziening voor dubieuze debiteuren vormen.

Dit  zijn slechts twee voorbeelden van fiscale voorzieningen. Er zijn echter nog tal van andere situaties te bedenken waarvoor u mogelijk een voorziening kunt vormen.

Heeft u vragen over het vormen van een voorziening, of wilt u weten welke voorziening relevant is voor u? De adviseurs van Crowe Peak helpen u graag. Neem vandaag nog contact op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl