088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Flex-BV weer een stapje dichterbij

Onlangs is de Invoeringswet voor de Flex-BV (voluit: Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht) door de Tweede Kamer aangenomen. Zo is er weer een stap gezet in het wetgevingsproces dat ertoe moet leiden dat wij volgend jaar beschikken over een sterk gemoderniseerd BV-recht. De verwachte invoeringsdatum van de Flex-BV is 1 juli 2012.

De wijzigingen in een “nutshell”
Met de Flex-BV krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting en een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Wetsvoorstel Personenvennootschappen van de baan
Tegenover dit stuk modernisering van het ondernemingsrecht staat dat Minister Opstelten recentelijk het lang verwachte wetsvoorstel Personenvennootschappen heeft ingetrokken. Het ‘oude recht’ rondom maatschappen, vennootschappen onder firma commanditaire vennootschappen blijft dus ongewijzigd. Na jaren van voorbereiding bleek er (bij nader inzien) te weinig draagvlak voor de nieuwe personenvennootschappen. Dit is onder andere ingegeven door de naderende Flex-BV, die met de eenvoud en flexibiliteit (en dus: laagdrempeligheid) een aantrekkelijk alternatief vormt.

Hoe verder?
De ontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht bieden volop aanknopingspunten om na te gaan of uw “juridische jasje” u nog wel past.

Wij nodigen u uit om hierover van gedachten te wisselen met een ervaren ondernemingsrechtadviseur “in het veld”. We brengen de nieuwe mogelijkheden graag in kaart om u zo in staat te stellen om tot weloverwogen keuzes te komen. Uiteraard, waar nuttig en/of nodig, ook met één van onze fiscale of financiële specialisten aan tafel. Neem contact op met Crowe Global Bedrijfsjuridisch Advies. We helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl