088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Gemeenten kwalificeren als btw-ondernemer bij aanbieden straatparkeren

Gemeenten zijn vanaf 2015 btw-plichtig voor zowel het gelegenheid geven tot slagboomparkeren, als de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages en -terreinen met (camera)registratie bij het in- of uitrijden. Advocaat-Generaal (A-G) Ettema is van mening dat de btw-plicht ook geldt voor straatparkeren, omdat er sprake is van een concurrentieverstoring met particuliere marktdeelnemers.

Feiten

In deze zaak is aan een belanghebbende een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd wegens het parkeren van zijn voertuig op de openbare weg. De belanghebbende verzocht de heffingsambtenaar van de gemeente Groningen hem een factuur met vermelding van btw uit te reiken voor het op de bestreden naheffingsaanslag vermelde bedrag. Dit bedrag aan btw zou de belanghebbende dan in zijn aangifte omzetbelasting in aftrek kunnen brengen. In plaats daarvan kreeg hij een naheffingsaanslag parkeerbelasting waartegen hij beroep aantekende.

Oordeel hof  betreffende straatparkeren

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de gemeente voor het bieden van gelegenheid tot straatparkeren geen ondernemer voor de BTW was. Volgens het hof is, gelet op de verschillen tussen straatparkeren en slagboomparkeren, geen sprake van soortgelijke diensten die met elkaar concurreren. Het hof stelt dat er een verschil is in bewaking en controles, bescherming tegen weersinvloeden, parkeerduur en kosten. Gezien de verschillen tussen straatparkeren en slagboomparkeren was geen sprake van soortgelijkheid of concurrentie volgens het hof.

Gemeenten kwalificeren als btw-ondernemer

A-G Ettema heeft conclusie genomen in deze zaak. Ettema is van mening dat gemeenten bij het aanbieden van straatparkeren kwalificeren als btw-ondernemer. Anders dan het hof concludeert de A-G dat gemeenten met het straatparkeren in concurrentie treden met particuliere marktdeelnemers. De A-G meent dat het hof ten onrechte alleen de plaatselijke markt in aanmerking had genomen. Deze markt is niet af te bakenen met gemeentegrenzen, zodat het hof de situatie in Nederland had moeten betrekken in zijn beoordeling. De A-G adviseert de Hoge Raad om de gemeente te wijzen op haar verplichting een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur uit te reiken.

Gemeenten kunnen een forse kostenpost tegemoet zien als het advies van de A-G door de Hoge Raad wordt gevolgd. Het is nu wachten op een uitspraak van de Hoge Raad.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl