088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Gevolgen vermogen bij overlijden

Als u trouwt iemand dan belooft u samen te blijven “tot de dood u scheidt”. Een vervelende gedachte misschien, maar deze scheiding vindt uiteindelijk een keer plaats. Goed om het daar ruim van tevoren eens over te hebben. Wat is het gevolg voor uw (ondernemings)vermogen als uw partner overlijdt? Welke huwelijkse voorwaarden zijn op dat moment van toepassing?

Huwelijksgoederengemeenschap per 01-01-2018

Een huwelijk in Nederland wordt, zonder nadere actie, gesloten in gemeenschap van goederen. Zoals uit vorige artikelen al bleek is de inhoud van die gemeenschap met ingang van 1 januari 2018 aanzienlijk gewijzigd. Zo worden schulden, ondernemingen en schenkingen voortaan toegerekend aan de echtgenoot die deze voor het huwelijk al had of ontvangen heeft.

Gevolgen verlies vermogen beperken bij scheiding

Ondernemers kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden om een deel van het privévermogen niet aan ondernemersrisico bloot te stellen. Binnen vermogende families kan bescherming van het familiekapitaal een reden zijn om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen.

Vaak bevatten huwelijkse voorwaarden een ‘finaal verrekenbeding’. Wanneer het huwelijk eindigt rekenen echtgenoten af alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. De reden hiervan is vaak tweeledig: Als het huwelijk eindigt door overlijden vinden partijen het prima, dat de langstlevende echtgenoot tot (de helft van) het gehele vermogen gerechtigd wordt. Daarnaast kan het een belangrijke besparing op de erfbelasting opleveren. De echtgenoot heeft een grotere vrijstelling dan andere erfgenamen en valt tevens onder het lage erfbelastingtarief.

Verwijzing naar ‘gemeenschap van goederen’ in de huwelijkse voorwaarden

Maar welke “gemeenschap van goederen” wordt er dan eigenlijk bedoeld: de gemeenschap van vóór of van na 1 januari 2018?

Omdat huwelijkse voorwaarden een verbintenis zijn, moet men kijken naar hetgeen partijen hebben beoogd op het moment dat zij de huwelijkse voorwaarden opstelden. Meestal zal het bij oudere huwelijkse voorwaarden zo zijn dat partijen de ‘oude’ gemeenschap van goederen hebben beoogd. Voor recentere huwelijkse voorwaarden kan dit lastiger te bepalen zijn. Misschien is het wel duidelijk wat is beoogd, maar komt ‘de andere’ gemeenschap juridisch of fiscaal veel beter uit. Het is dus vaak een grijs gebied. Goede afspraken zijn cruciaal om eventuele familiaire conflicten bij overlijden te voorkomen.

Huwelijkse voorwaarden

Wellicht is het een goed idee om als ondernemer de akte van huwelijkse voorwaarden er weer eens bij te pakken om te bekijken of deze nog steeds aan al uw huidige wensen voldoet. Private Client Services bij Crowe Peak kan u hier bij helpen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl