088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

GMS – Internationale Belastingen

Het internationaal tewerkstellen van uw werknemers heeft hoogstwaarschijnlijk consequenties voor de fiscale-en sociale zekerheidspositie. Wat zijn de gevolgen voor fiscale- en sociale zekerheid? Zijn er voordelen of risico’s en welke voorwaarden moet zowel de organisatie als de werknemer aan voldoen?

De 30%-regeling

Indien een werknemer tewerkgesteld wordt in Nederland, wordt de werknemer waarschijnlijk geconfronteerd met extra kosten als gevolg van de verhuizing van zijn thuisland naar Nederland, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Als werkgever kunt u uw werknemer een belastingvrije vergoeding bieden voor de gemaakte extraterritoriale kosten. Echter, als alternatief kunt u uw werknemer ook 30% van het salaris als belastingvrije vergoeding betalen voor een maximale periode van vijf jaar. Deze belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor kosten die verband houden met de internationale verhuizing of het pendelen tussen het thuisland van de werknemer en Nederland. Deze faciliteit wordt de 30%-regeling genoemd.

De 30%-regeling wordt aangevraagd bij de Belastingdienst door zowel werkgever als werknemer. Indien de Belastingdienst vaststelt dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de 30%-regeling is voldaan, zal de 30%-regeling worden toegekend.

Lees hier meer over de 30%-regeling

Salaris en inkomstenbelasting

Of een werknemer belastingplichtig is in Nederland, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De volgende vragen kunnen hierbij relevant zijn:

 • Wie is de werkgever? Waar ligt de feitelijke leiding, met wie is het contract aangegaan?
 • Wie draagt de risico’s en voordelen voor de werknemer en hoeveel dagen spendeert de werknemer in het land waar gewerkt wordt?
 • Is er een belastingverdrag van toepassing? Wanneer ben ik verplicht om een salarisadministratie op te zetten?

Iedere situatie moet opnieuw getoetst worden op de feiten en omstandigheden. Afhankelijk van deze feiten en omstandigheden kan de belastingplicht anders uitpakken.

Sociale verzekeringen en zorgverzekering

Naast de belastingplicht wordt er door onze specialisten gekeken naar de sociale zekerheidsverplichtingen van zowel werkgever als werknemer. Nederland heeft met veel landen een sociale zekerheidsverdrag, welke het (onder voorwaarden) mogelijk maken om sociaal verzekerd te blijven in het land van herkomst.

Het kan dus zijn dat een werknemer belast is in het werkland, maar sociaal verzekerd is in het land van herkomst. Het kan daarom ook zijn dat er twee salarisadministraties moet worden bijgehouden, namelijk; een werkelijke (uitbetalende) salarisadministratie en een schaduwadministratie (voor de afdracht van premies/belastingen).

Wanneer een werknemer sociaal verzekerd is in het land van herkomst, dan is het waarschijnlijk dat de salarisadministratie van het andere land vraagt om een A1-verklaring of een ‘Certificate of Coverage’ om te bewijzen dat er geen sociale zekerheidsbijdragen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. In Nederland is het sociale zekerheidssysteem gekoppeld aan de verplichting tot het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering (of vergelijkbaar).

Andere fiscale consequenties

Wanneer u internationaal zaken doet, kunnen er ook andere fiscale gevolgen zijn. Hierbij kunt u denken aan btw of vennootschapsbelasting. Onze International Tax-specialisten helpen u bij al uw vragen omtrent internationaal zakendoen.

Het Global Mobility Services-team bij Crowe Peak heeft jarenlange ervaring en kennis van inkomsten- en loonbelasting en sociale verzekeringen. Of u nu specifiek advies zoekt, een sparringpartner wilt hebben of iemand die meekijkt met de huidige processen, neem contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze specialisten.

 

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl