088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Het gebruikelijk loon van de DGA in crisistijd

Het kabinet komt door het Coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Ook voor de DGA gelden sommige van deze maatregelen. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat het gebruikelijk-loonregime voor de directeur-grootaandeelhouder in verband met de Coronacrisis tijdelijk wordt versoepeld.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Tijdelijk lager maandloon DGA

U kunt als DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het is voor veel DGA’s misschien een idee om in deze periode zelfs nihil aangiften in te dienen. De verlaging zal in principe uiterlijk in de maand december moeten worden ingehaald om voor het hele jaar 2020 op het wettelijke gebruikelijke loon uit te komen. De gevolgen van de Corona-crisis zijn op dat moment duidelijker. De eventueel ten onrechte doorgevoerde verlaging moet dan worden ingehaald. Het is niet nodig om hierover op dit moment in vooroverleg te treden met de Belastingdienst.

Let op: reeds aangegeven loonaangiften kunnen niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Voor de verschuldigde loonbelasting op deze loonaangiften kan uiteraard wél om uitstel van betaling worden gevraagd.

Opnamen in rekening-courant

De DGA die in overeenstemming met de goedkeuring zijn loon voorlopig op nul stelt, zal waarschijnlijk wel gelden aan de BV onttrekken in rekening-courant. Dit lijkt niet in strijd te zijn met de goedkeuring. Let er wel op dat de opnamen in rekening-courant geen verkapte winstuitdelingen zijn.

Let er op dat u, naast het verminderen van de voorlopige aanslag VPB 2020 van uw BV, eventueel ook de aan u opgelegde voorlopige aanslag IB 2020 kunt aanpassen. Het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0.01%.

NOW-regeling voor DGA

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de DGA behoort hier helaas alleen toe als de DGA verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Dit is voor de meeste DGA’s veelal niet het geval.

Ook voor de DGA zijn er dus maatregelen mogelijk in deze crisistijd. Heeft u vragen over het gebruikelijk loon van de DGA of andere maatregelen voor DGAs? Dan kunt u contact opnemen met de experts van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl