088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Het Kerstpakket: let op de fiscale regels

Elk jaar kunt u als
werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal
vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de
fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van
het pakket.

Belasting over het kerstpakket
Sommige geschenken aan uw personeel zijn onbelast. Zo kunt u gewoon een
chocoladeletter met Sinterklaas of een banketstaaf met Kerst onbelast
verstrekken. Een kerstpakket aan het personeel daarentegen wordt gezien als een
geschenk in natura en dat is loon voor uw werknemer, waarover belasting moet
worden betaald.

Nu hoeft uw werknemer die belasting niet zelf te
betalen, want u mag als werkgever hierover 20% eindheffing afdragen, voor zover
het kerstpakket niet meer bedraagt dan € 70. Heeft u door het jaar heen meerdere
geschenken aan uw werknemer gegeven, dan kunt u nog steeds volstaan met 20%
eindheffing, mits het totaal per kalenderjaar per werknemer maar onder het
bedrag van € 70 blijft.

Is de waarde meer dan € 70 dan moet u
voor het meerdere eindheffing toepassen tegen het tabeltarief. De waarde in het
economisch verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en
in totaal maximaal € 272 per jaar.

Het kerstpakket in de
werkkostenregeling

Maakt u gebruik van de werkkostenregeling dan
worden de meeste vergoedingen en verstrekkingen, dus ook het kerstpakket, gezien
als loon. U mag tot maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije
ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de
vorm van een eindheffing van 80%.

Let op!
Houd bij het geven van een kerstpakket ook rekening met de omzetbelasting. De
btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of
personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties
dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag
van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl