088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Het levenstestament en het belang voor de ondernemer

Iedereen kent wel het testament. Een document dat de situatie regelt ná overlijden. Maar het is ook belangrijk om zaken vast te leggen voor het geval dat u er nog wel bent, maar niet meer zelf kunt handelen of niet meer in staat bent om uw wensen te uiten. Het is niet prettig om na te denken over deze mogelijke wilsonbekwaamheid, maar wel noodzakelijk.

In de praktijk zien we (gelukkig!) dat het levenstestament steeds populairder wordt. Ook in deze onzekere COVID-tijden, waarin u als ondernemer ziek kunt worden, is het een prettig idee als u uw financiële zaken voor uw bedrijf én thuis, maar ook medische zaken (denk aan een behandelgebod, behandelverbod of euthanasieverklaring) goed hebt geregeld.

Wat legt u in een levenstestament vast?

In een levenstestament legt u vast hoe u uw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben wanneer u dit zelf niet meer kunt. In een dergelijk document wordt vastgelegd wie namens u mag handelen als u hier zelf niet meer toe in staat bent,  bijvoorbeeld in geval van dementie. U kunt in dit document uw financiële wensen vastleggen. Denk aan het bestuur van uw bedrijf, het beheer van beleggingen, het betalen van rekeningen, de eventuele verkoop van de eigen woning, maar ook wat er moet gebeuren met het eigen bedrijf.

Levenstestament en de continuïteit van uw onderneming

Een levenstestament kan speciaal van belang zijn voor ondernemers. Als u aandeelhouder bent van een BV kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat een gemachtigde kan beschikken over de bankrekening van de BV. In een levenstestament kan dit expliciet worden aangegeven.  Als verder onduidelijk is wie gerechtigd is de leiding over te nemen binnen de onderneming en de continuïteit  van de onderneming in gevaar komt, kan het levenstestament ook een oplossing bieden. Het kan handig zijn dat een vertrouwenspersoon is benoemd die in dat geval de beslissingen kan nemen.

Algemene en bijzondere volmacht

In het levenstestament kan aan iemand een algemene volmacht worden gegeven. Diegene krijgt dan de bevoegdheid om ‘alles’ te kunnen doen. Het is ook mogelijk een volmacht voor een bepaald doel te geven. Dat wordt een ‘bijzondere’ volmacht genoemd.

In principe zijn de meeste onderwerpen die in een levenstestament kunnen worden vastgelegd ook bij onderhandse (niet notariële) akte te regelen. Met het oog op een sluitende formulering en waarborgen met betrekking tot de echtheid, verdient het de voorkeur een levenstestament bij de notaris te regelen. Alles is dan officieel vastgelegd en het levenstestament wordt dan ingeschreven in het in het Centraal Levenstestamenten Register.

Houd er rekening mee dat een vertegenwoordiger inzake een levenstestament niet van rechtswege rekening en verantwoording is verschuldigd aan de opsteller of aan andere belanghebbenden. Dit betekent dat de gevolmachtigde eenvoudig misbruik kan maken van zijn bevoegdheid. Het kan daarom raadzaam zijn bij het opmaken van het levenstestament te bepalen dat dit wel vereist is, zodat er rekening en verantwoording wordt gegeven aan de (voor u belangrijke) belanghebbenden.

Voor u als ondernemer is het belangrijk om vast te stellen welke oplossingen in uw situatie het beste passen. Dat kan een levenstestament zijn, maar er zijn ook  andere oplossingen denkbaar, zoals bijvoorbeeld het certificeren van aandelen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Crowe Peak. We denken graag met u mee.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl