088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Het niet accepteren van nieuw tijdelijk contract betekent geen recht op WW

Per 1 januari 2012 zijn de voorwaarden van de Werkloosheidswet (WW) aangepast. Als een werknemer een aanbod tot verlenging van zijn dienstverband krijgt en hij deze afslaat, zal hij voortaan geen recht meer hebben op een WW-uitkering.

Wijziging Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet (WW) gaat er vanuit dat werkloosheid moet zien te worden voorkomen, en mocht een werknemer toch onverhoopt werkloos raken, dan moet hij weer zo snel mogelijk aan het werk proberen te komen. In dat kader was het onbegrijpelijk waarom bij het weigeren van een verlenging van een tijdelijk contract de werknemer wel recht had op een WW-uitkering. In het kader van de WW is de werknemer immers gehouden om passende arbeid te aanvaarden. Als de werknemer een WW zou ontvangen en de werkgever de werknemer hetzelfde aanbod zou doen tijdens zijn WW, dan zou de werknemer immers wel verplicht zijn om dat aanbod te aanvaarden.

Om deze redenen heeft de wetgever besloten om per 1 januari 2012 artikel 24 lid 7 WW te wijzigen. Per 1 januari 2012 luidt artikel 24 lid 7 als volgt:

Het tweede en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het eerste lid, onderdeel b, onder 3º, waarbij voor de overeenkomstige toepassing van het tweede lid, onderdeel b, voor “de dienstbetrekking is beëindigd” mede wordt gelezen: de arbeid is beëindigd of niet voortgezet.

Met “niet voortgezet” wordt tevens de situatie bedoeld waarin de werknemer het aanbod van de werkgever weigert, waardoor zijn contract niet wordt verlengd. De afwijzing van een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer kan voortaan alleen als het nieuwe aanbod redelijkerwijs van de werknemer niet gevergd kan worden. Hiervan zal zelden sprake zijn.

Conclusie
De wijziging van artikel 24 WW heeft grote gevolgen voor werknemers. De werknemers kunnen voortaan niet meer zonder risico’s het aanbod tot verlenging van hun arbeidsovereenkomst weigeren. Dit betekent ook dat er niet meer aan elke werknemer die op eigen initiatief een onderneming verlaat, een WW-uitkering zal hoeven te worden uitgekeerd, wat ook een kosten besparing voor de eigenrisicodragers voor de WW kan opleveren.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl