088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Het nieuwe UBO-register; hoe zit het met de privacy?

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht de persoonsgegevens van hun uiteindelijke belanghebbende vrij te geven aan een ieder die geïnteresseerd is. Deze gegevens worden opgeslagen in het UBO-register. Maar hoe zit het hierbij met de privacy? Wordt de privacy van deze belanghebbende hiermee niet geschonden?

Lees ook: Wat er waarom van het UBO-register

Welke UBO-gegevens zijn openbaar?

De UBO-gegevens zijn slechts gedeeltelijk openbaar. Het openbare gedeelte bestaat uit de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang. Niet het exacte economische belang van een aandeelhouder, maar slechts een bandbreedte van bijvoorbeeld 50% tot 75% is openbaar. De openbare gegevens kunnen niet simpelweg via de website worden geraadpleegd, maar moeten worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Voor het verkrijgen van de gegevens moet een vergoeding worden betaald en de opvrager zal zijn identiteit moeten prijsgeven.

Gegevens die wel moeten worden geregistreerd maar niet openbaar zullen zijn, zijn de BSN of TIN, geboortedag, geboorteplaats, woonadres, afschriften van identiteitsdocumenten en afschriften van document(en) waaruit de aard en de omvang van het economisch belang blijkt. Deze gegevens kunnen wel worden ingezien door bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid, teneinde deze voor onder andere opsporingsdoeleinden te kunnen gebruiken. De bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid kennen in dit verband een geheimhoudingsplicht.

Hoe zit het met de privacy bij het UBO-register?

Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De KvK draagt dan ook de verantwoordelijkheid over de bescherming van de in het register opgenomen persoonsgegevens. De KvK is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke verregaande maatregelen eist om de privacy te waarborgen. De KvK staat daarbij tevens onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In beginsel zijn de UBO-gegevens voor iedereen beschikbaar. Uiteraard wordt hiermee het risico van chantage, kidnapping of andere omstandigheden vergroot, zeker wanneer sprake is van een familiebedrijf. Om dit tegen te gaan is een drempel gebouwd voor het opvragen van gegevens door middel van de verplichting tot het verstrekken van identiteitsgegevens en betaling van een geldbedrag alvorens de opgevraagde gegevens worden verstrekt. Tevens kan, wanneer sprake is van uitzonderlijke risico’s, een verzoek worden ingediend bij de KvK om de openbare gegevens af te schermen. In dat geval zal alleen de aard en omvang van het door de UBO gehouden belang zichtbaar blijven, de identiteit zal niet herleidbaar zijn. Hoe een afschermingsverzoek zal worden behandeld is nog niet duidelijk. Wel zullen de bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid altijd het recht op inzage houden.

Wanneer voor u door openbaarmaking van gegevens een concreet risico ontstaat, is het verstandig een afschermingsverzoek in te dienen. Het kabinet heeft beloofd de gegevens nog niet openbaar te maken tijdens de periode waarin een dergelijk verzoek kan worden gedaan. Indien dit verzoek wordt geweigerd kan in bezwaar, beroep en uiteindelijk zelfs in cassatie bij de Hoge Raad worden gegaan. Al met al kan deze hele procedure er voor zorgen dat de gegevens toch nog zo’n 5 tot 7 jaar afgeschermd blijven.

Crowe Peak houdt u op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe UBO-register. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl