088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Hoe werkt het wisselen van accountant?

Eerder hebben we gesproken over de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee accountants worden geconfronteerd bij internationale groepscontroles (Engelstalig). Bedrijven hebben op dit moment ook hun eigen uitdagingen. Zodra het verkeer minder wordt en mensen hun zomervakantie beginnen voor te bereiden, hebben veel bedrijven evaluatiesessies over de prestaties en ervaringen met hun accountant. Hebben ze aan de verwachtingen voldaan? Was er genoeg ‘value for money’? En de slotvraag: blijven we bij onze huidige accountant of gaan we de mogelijkheid onderzoeken om van accountant te veranderen? Vaak ontvangen we de vraag van niet-klanten hoe een verandering van accountant in zijn werking gaat. Hoewel de meeste relaties gebaseerd zijn op jaren van wederzijds vertrouwen, is een verandering van accountant soms onvermijdelijk. Maar hoe werkt veranderen van accountant?

Cliëntacceptatie niet-OOB

De meeste organisaties, niet zijnde Organisatie van Openbaar Belang’ (niet-OOB), herbevestigen ieder jaar de voorwaarden in een opdrachtbevestiging met hun accountant. Dit betekent dat een organisatie na elk jaar de mogelijkheid heeft om van accountant te veranderen. De opvolgend (aan te stellen) accountant voert in dit kader bij aanvang collegiaal overleg uit met de voorgaande accountant op basis van artikel 16 (e) en artikel 17 van de ‘Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants’ om te informeren of er sprake is van professionele redenen of andere feiten- en omstandigheden die naar zijn of haar mening relevant zijn voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de opdracht.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft sjabloonbrieven ter beschikking gesteld met betrekking tot dergelijke verzoeken.

Transitie tussen auditors

Wanneer er geen attentiepunten zijn ten aanzien van het accepteren van een cliënt, moet de opvolgend accountant rekening houden met de verantwoordelijkheid met betrekking tot de openingsbalans als onderdeel van de initiële controleopdracht. Standaard 510 (bij initiële auditopdrachten – beginsaldi) geeft hier een leidraad voor. Natuurlijk zou een accountant (indien mogelijk) aanvullende procedures kunnen uitvoeren op de openingsbalans (en / of vergelijkende cijfers), maar dit zou niet kosteneffectief zijn. De beste optie is om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen door een beoordeling van het controledossier van de voorgaande accountant.

Of een dergelijke beoordeling voldoende en geschikte controle-informatie oplevert, wordt beïnvloed door de competenties en onafhankelijkheid van de voorgaande accountant. Een beoordeling van het controledossier van de voorgaande accountant wordt vaak verzocht door middel van een brief (opnieuw gebaseerd op beschikbare sjablonen), waarin de opvolgend accountant toegang vraagt ​​tot het controledossier met betrekking tot de overdracht. Als beide partijen hiermee instemmen, kan een overdrachtsdossier worden voorbereid. Dit is echter niet gebruikelijk in de niet-OOB-markt.

Planning tijdens het wijzigen van auditors

Een soepele overgang komt vaak ten goede aan de eerstejaars controle van de opvolgend accountant. Als u een verandering van accountant overweegt, houd dan rekening met bovenstaande omstandigheden in relatie tot planning. Crowe Peak helpt hun (nieuwe) klanten altijd met een vlotte coördinatie bij verandering van accountant. Neem contact met ons op als u vrijblijvend advies wilt over het wijzigen van accountant.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl