088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Hoge Raad: crisisheffing toegestaan

De Nederlandse overheid heeft vanwege budgettaire redenen de crisisheffing 2013 en 2014 ingevoerd. Kort gezegd houdt deze regeling in dat een werkgever voor elke werknemer die destijds in het voorafgaande jaar meer verdiende dan € 150.000, over het meerdere een additioneel bedrag aan loonheffing van 16% verschuldigd was.

Gezamenlijke procedure crisisheffing

Tegen zowel de crisisheffing 2013, als de crisisheffing 2014 zijn duizenden bezwaarschriften ingediend. Om de Belastingdienst en de gerechtelijke instanties te ontlasten, is ervoor gekozen om de bezwaarschriften te behandelen in een aantal gezamenlijke procedures.

Werkgevers die hiermee akkoord zijn gegaan hoefden niet zelf te procederen. Het voordeel hiervan was dat zij de juridische kosten laag konden houden, terwijl ze toch profiteerden bij een gunstige beslissing van de Hoge Raad.

Beslissing Hoge Raad

De uitkomsten bij de rechtbank en bij het gerechtshof inzake de gezamenlijke procedures waren bijna allemaal in het voordeel van de Belastingdienst. De advocaat-generaal concludeerde echter dat naar zijn mening de crisisheffing niet met terugwerkende kracht had mogen worden ingevoerd. Deze zou in strijd zijn met het eigendomsrecht van artikel 1 eerste Protocol Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Indien de Hoge Raad deze conclusie zou volgen, zou aan de bezwaren van de werkgevers (gedeeltelijk) tegemoet worden gekomen.

De Hoge Raad heeft de conclusie van de advocaat-generaal helaas naast zich neergelegd. De beslissing van de Hoge Raad luidt dat de terugwerkende kracht in zowel de crisisheffing 2013 als de crisisheffing 2014 gerechtvaardigd is. De crisisheffing is volgens de Hoge Raad niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Mogelijke gang naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Er staat nog één mogelijkheid open en dat is een gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het is nog onduidelijk of dit zal gebeuren. Mocht dit niet gebeuren, dan komt een einde aan de procedures en zal de Belastingdienst één collectieve uitspraak publiceren op de website.

Mocht wel de gang naar het EHRM worden ingezet, dan gaan wij ervan uit dat de Belastingdienst de bezwaarschriften aanhoudt tot het EHRM over deze kwestie heeft beslist.

Indien u meer informatie wilt met betrekking tot de crisisheffing kunt u contact opnemen met Paul Stolz of met Vincent van der Plaat.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl