088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Horizontale- en verticale ketenintegratie, een must?

Een van de voornaamste ontwikkelingen die we bij Corporate Finance waarnemen is de horizontale- en verticale ketenintegratie van bedrijven om concurrerend te blijven / te worden. Binnen de transport- en logistieke sector zijn er verschillende voorbeelden van bedrijven die horizontaal een samenwerking aan gaan om zodoende efficiënter goederen te kunnen distribueren. Hiermee verhogen zij de de brutomarge, resulterend in een sterkere concurrentiepositie. Verticaal zien we een zelfde beweging in de foodindustrie. Hierbij is te zien dat bedrijven de leveringsketen vanaf bijvoorbeeld de varkenshouder en het slachthuis, tot aan de verwerking en handel van het vlees willen beheersen om zodoende efficiënter te kunnen werken en sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de markt (veranderende vraag consument).

Wat levert horizontale- en verticale ketenintegratie concreet op? Er zijn een aantal factoren die sterk meespelen in het bepalen of er verder in de keten geïntegreerd wordt:

 • Schaalgrootte op het gebied van inkoop;
 • Verhoogde toetreding barrière voor nieuwkomers;
 • Besparingen op de overhead en operationele kosten;
 • Sterkere onderhandelingspositie bij het bepalen van betalingstermijnen;
 • Scherpere financieringsvoorwaarden.

Door de schaalgrootte die de ondernemer krijgt bij horizontale ketenintegratie is deze in staat om tegen lagere kosten in te kopen en daarmee de brutomarge te verhogen. Het te verwachten synergie effect beoogd te leiden tot een direct verbeterde concurrentiepositie van het bedrijf. Een dergelijk voordeel kan ook ontstaan wanneer de positie van de onderneming dusdanig dominant wordt in de markt, dat het voor nieuwkomers moeilijker wordt om de markt te betreden vanwege het feit dat deze meer kosten zal moeten maken om de dagelijkse operaties uit te kunnen voeren. Een nieuwkomer zal tenslotte met meer schakels in de keten moeten onderhandelen om een concurrerende dienst/product te kunnen bieden. Bij zowel horizontale als wel verticale ketenintegratie is het doel om de onderneming efficiënter te kunnen laten werken resulterend in lagere operationele kosten en lagere overhead. De net genoemde punten hebben allemaal invloed op de uiteindelijke operationele- en nettomarge van de onderneming.

Een misschien wel minstens zo belangrijke factor is het verbeteren van de onderhandelingspositie bij het bepalen van de betalingsvoorwaarden van de afnemers en de leveranciers. De concurrentiekracht van een onderneming wordt in grote mate gedreven door de hoeveelheid kapitaal die de onderneming nodig heeft om haar dagelijkse operaties uit te kunnen voeren. Bij een verdere ketenintegratie kan het bedrijf een sterkere onderhandelingspositie krijgen en daarmee scherpere betalingsvoorwaarden bedingen bij haar afnemers en leveranciers. Hierdoor wordt er minder werkkapitaal geïnvesteerd resulterend in een hogere marge of meer concurrerende prijs. Naarmate een bedrijf meer schaalgrootte creëert door horizontale ketenintegratie of de leveringsketen efficiënter is inricht, is het ook mogelijk om gunstigere financieringsvoorwaarden te kunnen bedingen bij de bank. De lagere rentelasten die daarmee gepaard gaan zullen ertoe leiden dat het bedrijf wederom een sterkere concurrentiepositie kan creëren.

Vanuit Crowe Global zijn wij veelvuldig betrokken bij ketenintegratieprocessen. We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek om over uw strategie en concurrentiepositie te praten.

Ton van Gaalen
M 06-51241193

Crowe Global Corporate Finance is gespecialiseerd in het begeleiden van middelgrote en grote (familie)bedrijven in uiteenlopende branches en sectoren. Wij bieden onze opdrachtgevers ondersteuning en advies bij koop-, verkoop- en buy-out processen, complexe financieringsvraagstukken en het in kaart brengen van mogelijke strategische ontwikkelingen zoals acquisities of (des)investeringen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers vanaf het eerste contact tot aan het contract. Door aansluiting bij het wereldwijde Crowe Global netwerk kunnen wij onze diensten zowel nationaal als internationaal aanbieden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl