088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

HR Update

Wijzigingen per 1 januari 2015
Nu het einde van het jaar nadert is het van belang voorbereid te zijn op de wijzigingen welke per 1 januari 2015 in gaan op grond van de Wet Werk en Zekerheid.

Hieronder zetten wij de belangrijkste voor u op een rijtje:

 • Concurrentie- en relatiebeding
  In tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan (dus niet “ingaan”) op of na 1 januari 2015, mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is én dat belang in het beding zelf is gemotiveerd. Een standaard concurrentiebeding is dus niet meer geldig. ◦ Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding, er wordt dan ook vanuit gegaan dat alles wat geldt voor concurrentiebedingen ook geldt voor relatiebedingen.
 • Proeftijdbeding
  In tijdelijke contracten van zes maanden of korter, die zijn aangegaan (dus niet “ingaan”) op of na 1 januari 2015 mag geen proeftijdbeding worden opgenomen.
 • Aanzegplicht
  Per 1 januari 2015 geldt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duurt minimaal één maand voor het einde van het contract moet worden aangezegd. Dit houdt in dat u als werkgever aan de werknemer moet melden of u het dienstverband na het eindigen van het tijdelijke contract wilt voortzetten of niet. Als u ervoor kiest het contract voort te zetten, dan dient u bovendien aan de werknemer te laten weten onder welke voorwaarden u dat zou willen doen.
  Wanneer u als werkgever niet (tijdig) aanzegt, dan kan de werknemer een aanzegboete vorderen. Deze boete is gelijk aan één maandsalaris of – wanneer te laat is aangezegd – het loon over de periode dat te laat is aangezegd.

HR-Service pakket
Wij begrijpen dat het voor kleinere werkgevers niet altijd makkelijk is om naast de primaire werkzaamheden ook nog de personeelsadministratie op orde te houden.
Valt u in de categorie kleine ondernemer en is het voor u niet rendabel om intern een HR- adviseur aan te stellen? Dan wijzen wij u graag op ons Crowe Global HR-service pakket.
Met dit pakket nemen wij al uw zorgen met betrekking tot uw personeelszaken uit handen. Denk hierbij onder andere aan:

 • Het opstellen van standaard arbeidsovereenkomsten, aanzeg- en opzegbrieven en een personeelshandboek;
 • Beantwoording van al uw arbeidsrechtelijke vragen op het gebied van verlof, ziekte, vakantietoeslag, arbo-wetgeving en CAO;
 • Online digitale dossiervorming voor zowel werknemers als voor de werkgever, bestaande uit:
  o Arbeidsovereenkomsten;
  o Identiteitsbewijs;
  o Loonbelastingverklaring (model opgave voor de loonheffingen);
  o Beoordelingsverslag;
  o Diploma’s/certificaten;
  o Reglementen (bedrijf, auto, telefoon etc.).
 • Digitaal bijhouden van verlofregistratie, ziekteverzuim, verstrekkingen, opleidingen etc.;
 • Maandelijkse update/signalering met betrekking tot uw personeelszaken zoals bijvoorbeeld aflopende arbeidsovereenkomsten, verlofsaldi, ziekteverzuimpercentage en overige relevante personeelsinformatie;
 • Actuele updates op het gebied van cao-, pensioen- en wetswijzigingen;
 • Praktisch advies en ondersteuning bij al uw personeelszaken door onze HR-professional.

Bent u geïnteresseerd in ons HR-service pakket? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl