088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Innovatiebox – De werking en de praktijk

Ter stimulering van innovatieve werkzaamheden geldt vanaf 2007 voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox.

Voordelen laag belastingtarief

Met ingang van 2017 heeft Nederland het regime aangepast om het belastingtarief in overeenstemming te brengen met de kaders die de OESO in BEPS Action Plan 5 heeft neergelegd. In de innovatiebox worden voordelen uit kwalificerende immateriële vaste activa belast tegen een effectief tarief van 7 procent, in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting van 25 procent. Dit lage tarief is een effectief tarief dat vorm heeft gekregen door de innovatiewinsten slechts gedeeltelijk in de heffing te betrekken. Daarbij is wel van belang dat alleen de daadwerkelijke innovatiewinsten voor deze grondslagvermindering in aanmerking komen. De bepaling van die innovatiewinsten is om die reden een belangrijk onderdeel van de toepassing van de innovatiebox.

Doel van de innovatiebox

De innovatiebox biedt de mogelijkheid voordelen die opkomen uit innovatieve activiteiten en bedrijfsmiddelen tegen een gunstig tarief te belasten. Op die manier hoopt men het innovatieklimaat in Nederland te verbeteren, meer innovatieve ondernemingen aan te trekken en vooral concurrerender te worden ten opzichte van het buitenland. De uitvoering van de innovatiebox is zeer specifiek en voor een goede en optimale uitvoering is het verstandig de innovatiebox bij belastingplichtigen in samenwerking met deskundigen die ervaring hebben, vorm te geven.

Meer informatie:  Innovatiebox: De werking en de praktijk

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl