088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Innovatiebox

De innovatiebox is een tariefsverlaging die vennootschappen kunnen krijgen als zij innovatief werken. Er gelden echter wel strikte spelregels waaraan u moet voldoen. Welke zijn dat en hoe wordt de winst voor de innovatiebox berekend?

Voordeel innovatiebox

Als u gebruikt kunt maken van de innovatiebox dan wordt (een gedeelte van) uw winst tegen vennootschapsbelastingtarief van 7% belast. Dit betekent een aanzienlijke besparing ten opzichte van de reguliere tarieven van respectievelijk 25%. Het innovatieboxtarief geldt voor de winsten die u behaald met winsten welke voorvloeien uit octrooien en winsten behaald met verbetering van bestaande producten of processen.

In aanmerking komen voor de innovatiebox

Kleine ondernemingen kunnen voor de innovatiebox in aanmerking komen wanneer zij een WBSO-verklaring (afdrachtsvermindering loonbelasting) hebben. Voor grote ondernemingen geldt als voorwaarde dat er naast de WBSO-verklaring ook een octrooi, patent, of kwekersrecht moet zijn verleend.

Een WBSO-verklaring wordt doorgaans verleend als er:

 • Nieuwe technische producten ontwikkeld worden;
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek wordt verricht;
 • Een analyse wordt gemaakt van de technische haalbaarheid van een eigen project
 • Technisch onderzoek wordt verricht naar de verbetering van een productieproces of door u gebruikte programmatuur.

Berekening winst voor de innovatiebox

Het lastigste onderdeel van de innovatiebox is de correcte toerekening van winst aan de innovatie. Hiervoor zijn er 4 modellen te weten:

 • Een forfaitaire methode met een maximum van € 25.000;
 • Een costplusmethode bestaande uit een eenvoudige opslag over de innovatiekosten;
 • Een directe methode als de winst van de innovatie rechtstreeks bepaald kan worden;
 • Een afpelmethode voor de overige situaties, hiervoor is altijd vooroverleg met de fiscus nodig.

Het innovatiebox-traject

De toepassing van de innovatiebox is een lastig en intensief traject maar kan grote fiscale voordelen opleveren. Een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden is reëel. Wilt u aanspraak maken op de voordelen van de innovatiebox? De belastingadviseurs van Crowe Peak helpen u hierbij. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken. Wij helpen u graag.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl