088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Instructie WKR en uw financiële administratie

In beginsel zal de administratie “onder de WKR” niet afwijken van de administratieve verplichtingen, zoals deze onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen golden.

Onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen hoefden de onbelaste kosten niet apart te worden geboekt in de financiële administratie. Na het bepalen of een vergoeding/verstrekking onbelast was, werd deze uitbetaald en geboekt. In het geval de vergoeding/verstrekking belast was, werd deze via de salarisadministratie verwerkt.

Hetzelfde stramien kan onder de WKR worden gevolgd:

 1. Bepaal of een vergoeding/verstrekking onbelast (intermediair, nihil-waardering, gerichte vrijstelling (noodzakelijkheid)) is; dan kan deze vergoeding/verstrekking onbelast worden uitbetaald/verstrekt en worden geboekt in de financiële administratie, zoals dat voorheen ook werd verwerkt.
 2. Wordt er geconstateerd dat een vergoeding/verstrekking belast is, dan dient deze vergoeding of verstrekking via de salarisadministratie te worden verwerkt of te worden toegewezen te aan de vrije ruimte.

Vrije ruimte

Het verschil tussen de huidige regeling en de WKR is het feit dat de vergoedingen en verstrekkingen die worden toegewezen aan de vrije ruimte geregistreerd dienen te worden. Er is geen voorgeschreven wijze waarop deze registratie plaats moet vinden. Een aantal suggesties:

 • Financiële administratie: Labelen van de grootboeknummers, inclusief BTW, die aan de vrije ruimte zijn toegewezen. Wellicht dat er in uw digitale boekhoudpakket een WKR-tool aanwezig is;
 • Excel sheet: Alle kosten, vergoedingen en verstrekkingen inclusief BTW bijhouden in een Excel bestand;
 • Salarisadministratie: Ons salarisprogramma Loket bevat een WKR-module, waarin alle vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen kunnen worden geregistreerd. Hierdoor kan op eenvoudige wijze worden gemonitord of de vrije ruimte volledig is benut.

Ongeacht de keuze voor de wijze van administreren is het van belang dat de fiscus op een (eenvoudige) wijze kan controleren welke kosten, vergoedingen en verstrekkingen zijn toegewezen aan de vrije ruimte. Daarnaast moet er een berekening kunnen worden overlegd, waaruit blijkt of en in hoeverre de vrije ruimte is benut. Voor zover van toepassing dient uit de berekening tevens te blijken hoe het 80% eindheffingsbedrag is opgebouwd.

Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van de WKR-module binnen Loket, belt u dan met Abdel Ikajouan – 010-2661576. Wij informeren u over, en begeleiden u bij het werken met de module.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op:

Marc Rouppe van der Voort 024-3725440
Abdel Ikajouan 010-2661576
Paul Stolz 010-2661504
Raymond Terpstra 020-4260614

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl