088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Invoering UBO-register – Een update

In eerdere berichten hebben wij u al geïnformeerd over de invoering van het UBO register. Na enkele malen uitstel zou het UBO register worden ingevoerd op 10 januari jl. Deze datum bleek niet haalbaar.

Van uitstel zal in dit geval geen afstel komen. De invoering van het UBO register is immers een opgelegde maatregel vanuit de EU (op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn) en in een toenemend aantal EU landen om ons heen (inclusief het Verenigd Koninkrijk) is het UBO register al actief. In Nederland zal de nieuwe wetgeving een plaats krijgen in de Handelsregisterwet en zal de praktische uitvoering een taak worden van de Kamer van Koophandel.

Het wetsvoorstel voor de invoering het UBO register in Nederland ligt momenteel bij de Eerste Kamer voor behandeling. De Eerste Kamer heeft echter nog een reeks kritische vragen gesteld met betrekking tot de invoering van het UBO register.

Kan het wetsvoorstel nog afgewezen worden? Nederlandse wetgeving komt tot stand doordat een wetsvoorstel wordt gelanceerd in de Tweede Kamer. Na behandeling en goedkeuring (eventueel nadat daartoe amendementen zijn behandeld) in de Tweede Kamer wordt het voorgelegd aan de Eerste Kamer, die daarover uiteindelijk “bij zitten en opstaan” zal stemmen.

De Eerste Kamer kan zelf veranderingen aanbrengen aan het wetsvoorstel, en ook kande Eerste Kamer een wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Maar voordat ze daartoe overgaat, heeft de Eerste Kamer wel de mogelijkheid tot het stellen van vragen (en deze mogelijkheid is dus met beide handen aangegrepen), commentaar geven, vragen om toezeggingen en uiteindelijk over het wetsvoorstel stemmen.

De verwachting is dat de antwoorden op de vragen vanuit de Eerste Kamer niet erg lang op zich zullen laten wachten zodat hoe dan ook dat ook in Nederland het UBO-register naar verwachting uiterlijk medio 2020 ingevoerd zal zijn. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen over de invoering van het UBO-register of wat dit voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met onze experts.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl