Is jouw bedrijf CBAM rapportageplichtig?

CBAM

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is vanaf 1 oktober 2023 ingevoerd met als hoofddoel de EU te helpen bij het corrigeren van CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van bepaalde goederen buiten de EU en worden geïmporteerd naar de EU. Het is daarom belangrijk om te weten of jouw bedrijf rapportageplichtig is en waarover je moet rapporteren. We begrijpen dat dit soms lastig kan zijn om te bepalen. Daarom helpen we hier graag bij. Laat je gegevens achter en onze adviseur neemt vrijblijvend contact met je op.

Voor wie geldt het CBAM?

CBAM is van toepassing op importeurs van CBAM-goederen, zoals ijzer, staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. Als importeur, degene namens wie de invoeraangifte wordt gedaan, draag je de verantwoordelijkheid voor CBAM-verplichtingen (de zogenoemde CBAM-aangever). Als je als importeur zelf de aangiften doet of een directe vertegenwoordiger hebt, ben je zelf de CBAM-aangever. Ben je buiten de EU gevestigd maar importeer je wel CBAM-goederen naar de EU, dan is gebruik van een indirecte vertegenwoordiger verplicht. In Nederland moet in bepaalde scenario’s afspraken worden gemaakt over wie de CBAM-aangever is. De CBAM-aangever rapporteert ingebedde emissies van geïmporteerde goederen en betaalde koolstofprijzen.

Wil je weten of jouw organisatie onder de verplichtingen van het CBAM valt? Vul het formulier in en een van onze CBAM-adviseurs belt je binnen één werkdag terug voor een persoonlijke analyse.

Overgangsperiode en rapportageverplichtingen 

Op 1 oktober 2023 trad het CBAM in werking in zijn overgangsfase die voortduurt tot 2026. Vanaf 2026 zal het mechanisme volledig in gebruik zijn en zijn betrokken ondernemingen verplicht certificaten aan te schaffen wanneer zij goederen importeren die binnen de reikwijdte van het CBAM vallen. Gedurende de overgangsperiode moeten importeurs van goederen die onder de nieuwe regels vallen alleen op kwartaalbasis rapporteren over de broeikasgasemissies die zijn opgenomen in hun invoer (zowel directe als indirecte emissies), zonder dat ze certificaten hoeven te kopen en in te leveren. De eerste CBAM-rapportage voor importeurs die binnen de overgangsregeling vallen moest uiterlijk op 31 januari 2024 plaatsvinden. Vanwege technische problemen kunnen CBAM-importeurs echter vanaf 1 februari 2024 uitstel aanvragen, waardoor ze 30 extra dagen krijgen om hun rapport in te dienen. 

Volledige ondersteuning bij de CBAM-rapportage

Ons team staat klaar om volledige ondersteuning te bieden bij de CBAM-rapportage, zodat jouw bedrijf voldoet aan alle vereisten en verplichtingen. Vanaf de analyse van je CBAM-status tot het verzamelen en rapporteren van relevante gegevens, begeleiden we je stap voor stap door het proces. We zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte bent van wat er van je wordt verwacht en bieden duidelijke begeleiding om naleving te garanderen. Met onze expertise en toewijding kun je met vertrouwen tegemoet zien aan de uitdagingen van CBAM-rapportage.

Heb je een vraag of verzoek omtrent CBAM?

Vul dan het formulier hieronder in. Onze experts nemen binnen één werkdag contact met je op.

CBAMrapport

Heb je een vraag of verzoek?

We reageren binnen één werkdag.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact