088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

IT Privacy

De nouveau crime van datagijzeling en privacyschending groeit, en nogal wiedes: bij menig onderneming staat de datadeur wagenwijd open, zoals in de media te lezen valt. Een IT privacy en cybersecurity scan geeft u inzicht in de digitale kwetsbaarheden van uw onderneming.

Cybercrime en privacyschending

Digitalisering zorgt voor een toenemende groei in het genereren en delen van data. Door nieuwe technologieën als big data, the internet of things en de cloud worden we steeds meer verbonden met en steeds afhankelijker van ICT. Dat biedt kansen, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Lukt het u om grip te houden op de beveiliging (IT Security) van uw ICT? Kunt u met zekerheid zeggen dat uw data maximaal beschermd is, en daarmee de continuïteit van uw bedrijf?

ICT beveiliging

Het verwerken en bewaren van data is kwetsbaar voor de privacy van personen en de veiligheid van bedrijfsgegevens. Uw stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders) verwachten van u dat uw IT systemen en data adequaat zijn beveiligd. Ook vanuit wet- en regelgeving worden eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de wetgeving op het gebied van datalekken en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming/ General Data Protection Regulation. U zult dus actie moeten ondernemen. Uw eerste stap is de IT Privacy & Cybersecurity Scan zodat u inzicht krijgt in de status van uw ICT beveiliging.

De IT Privacy & Cybersecurity scan

Onze IT Privacy & Cybersecurity Scan is een effectieve methode om het huidige niveau van IT beveiliging binnen uw organisatie helder in beeld te brengen. Door organisatorische en systeemtechnische maatregelen te toetsen krijgt u inzicht in risico’s en of aanvullende maatregelen nodig zijn. De cybersecurity scan brengt vrijwel altijd wezenlijke datalekken en risico’s aan het licht.

De IT Privacy & Cybersecurity Scan behandelt onder andere de volgende categorieën:

 • Organisatie
  • Beveiligingsbeleid
  • Privacyreglement
  • Continuiteitsplan
 • Techniek
  • Toegangsbeveiliging
  • Beveiliging webapplicaties
  • Verwerking van (persoons)gegevens
 • Medewerkers
  • Beveiligingsbewustzijn
 • Juridisch
  • IT contracten, Service Level Agreements
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Protocollen beveiligingsincidenten en datalekken

Werkwijze IT Privacy & Cybersecurity Scan

Elke cybersscan starten we met een intake om de scope te bepalen van de scan. Vervolgens houden we interviews met de betrokken medewerkers, bestuderen we de betreffende documentatie en doen we waarnemingen in systemen. De scan neemt gemiddeld twee tot drie dagen in beslag, inclusief rapportage. De bevindingen van de IT Privacy & Cybersecurity Scan worden op een heldere en leesbare wijze gerapporteerd.

Model aanpak Cybersecurity Scan

IT Audit

Wilt u de IT Privacy & Cybersecurity Scan als assurance rapportage gebruiken? Laat ons dan een formele IT audit uitvoeren. Afhankelijk van uw wensen verwerken wij onze bevindingen tot formele rapportages en IT assurance verklaringen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 info@crowehorwath.nl