088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

IT Privacy en gegevensbescherming

Organisaties verzamelen, bewaren en verwerken –bewust en onbewust- steeds meer gegevens. Deze gegevens kunnen privacygevoelige informatie bevatten die de persoonlijke levenssfeer in hoge mate kunnen raken. Bijvoorbeeld als het gaat over locatiegegevens, financiële gegevens of online gedrag van mensen. Persoonsgegevens zijn veel geld waard voor zowel commerciële organisaties, als voor kwaadwillenden.

Privacy als wettelijke verplichting

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 bent u, als organisatie, zelf verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die u verwerkt. Daarnaast bent u verplicht om volledig transparant te zijn over de persoonsgegevens die u verwerkt, met welk doel deze verwerkingen plaatsvinden en of de verwerkingen legitiem zijn. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op het naleven van de AVG door organisaties.

Privacy als natuurlijke vanzelfsprekendheid

Naast de wettelijk verplichting om privacy en bescherming van persoonsgegevens goed te regelen, merken wij dat stakeholders (uw klanten, medewerkers, leveranciers et cetera) privacy en gegevensbescherming een steeds belangrijker voorwaarde vinden om zaken te doen. Privacy verschuift hiermee van “compliance last” naar een natuurlijke, maar onomstotelijke, vanzelfsprekendheid. Uw stakeholders willen erop kunnen vertrouwen dat u zorgvuldig met hun gegevens omgaat.

Crowe Peak helpt bij het ontwerpen en implementeren van pragmatische oplossing voor uw privacy vraagstukken. Zowel vanuit het perspectief van wettelijke vereisten, als vanuit het perspectief van stakeholder management en de dagelijkse operationele activiteiten.

Is uw remote access omgeving veilig?

Doe de test
Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl