ESG 14 februari, 2024

Waarom CSRD assurance? 

Crowe Peak/ Kennisbank/ ESG/

Waarom CSRD assurance? 

Duurzaamheid is geen bijzaak. Met de invoering van de CSRD moet het de kern zijn, of de kern worden, van het businessmodel van een bedrijf. Vanuit dit perspectief is het integreren van financiële en niet-financiële informatie in één (jaar)verslag een logische stap. Het verkrijgen van beperkte mate van zekerheid (limited assurance) en/of redelijke mate van zekerheid (reasonable assurance) op het gebied van CSRD wordt voor de meeste Nederlandse bedrijven in de komende jaren een verplicht onderdeel van het jaarverslag.

De CSRD en limited assurance en reasonable assurance  

Als onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet het duurzaamheidsverslag waartoe bijna alle Europese bedrijven in de komende jaren verplicht worden, beoordeeld worden door een externe auditor. Deze geeft vervolgens een bepaalde mate van “assurance”, zekerheid, af op het verslag. Het doel hiervan is om de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie op hetzelfde niveau te brengen als financiële informatie. Dit, omdat de duurzaamheidsinformatie die momenteel door bedrijven wordt gepubliceerd vaak ruimte biedt voor interpretatie. Conform de CSRD wordt het verkrijgen van assurance verplicht ten aanzien van alle onderwerpen van de CSRD. In eerste instantie is een beperkte mate van zekerheid (ook wel “limited assurance”, “LA”) vereist, die na verloop van tijd evolueert naar een redelijke mate van zekerheid (ook wel “reasonable assurance”, “RA”).  

Wie mag in Nederland assurance afgeven?  

In Nederland mag de externe accountant (auditor) assurance afgeven. Het is op dit moment nog onduidelijk of andere assurance providers straks ook duurzaamheidsverslagen in Nederland mogen beoordelen. De Nederlandse wetgever heeft hierover nog geen besluit genomen. Dit zal duidelijk moeten worden bij de implementatie van de CSRD in de Nederlandse wetgeving.  

Ook ten aanzien van het proces naar assurance toe zijn nog zaken onduidelijk. De Europese Commissie zal naar verwachting pas eind 2025 beperkte mate van zekerheid-standaarden vaststellen. In aanvulling daarop zal de Europese Commissie naar verwachting de standaarden voor redelijke mate van zekerheid eind 2027 aannemen, afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie. Let op: het feit dat nog niet alle implicaties van de assurance-verplichting zijn uitgekristalliseerd in Nederlandse en Europese wetgeving, maakt niet dat de CSRD minder van kracht is.

De assurance-eisen hebben geen invloed op de verantwoordelijkheid van ondernemingen om accurate informatie te rapporteren vanaf het eerste verslagjaar. Dat betekent: beperkte mate van zekerheid betekent niet beperkte rapportage. Meer weten over de weg naar CSRD compliance? Download dan de whitepaper hieronder. 

Download: CSRD compliance in 12 steps

Wanneer wordt limited assurance en reasonable assurance verplicht? 

De verplichting tot het verkrijgen van assurance op het duurzaamheidsverslag wordt, net als de overige verplichtingen uit de CSRD, trapsgewijs ingevoerd. Weten wanneer jouw bedrijf moet voldoen? Check onderstaand overzicht.  

CSRD assurance

Word assurance ready

Bij Crowe Peak werken deskundige (register)accountants die bekendstaan om hun grondigheid en nauwkeurigheid. Zij bieden niet alleen hun expertise, maar ook een onafhankelijke en eerlijke kijk. We zijn jouw organisatie dan ook graag van dienst met een breed scala aan CSRD assurance diensten. Nu en in de toekomst. Praten over de mogelijkheden? Maak dan direct een afspraak.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact