088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Levering van een verhuurde onroerende zaak: wel of geen heffing van BTW?

Recent is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland gepubliceerd over de BTW-gevolgen van de levering van een verhuurd pand. Uit deze uitspraak blijkt weer eens hoe complex dit kan zijn en hoe afhankelijk de uitkomst is van de daadwerkelijke gang van zaken.

Casus: kantoorgebouw wordt appartementencomplex

Dit specifieke geval ging om de verkoop van een appartementencomplex – dat voorheen een kantoorgebouw was – door een projectontwikkelaar. In de eerste plaats was het de vraag of er een nieuw vervaardigde onroerende zaak was ontstaan. Als dat het geval zou zijn, dan zou de levering binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming in beginsel belast zijn met BTW. De rechtbank komt tot de conclusie dat sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak. De verbouwing was zo ingrijpend dat er in wezen een nieuw gebouw was ontstaan. Van belang hierbij zijn onder andere de wijziging in gebruik (van kantoor naar woningen), de grote investering en de wijziging van het uiterlijk van het gebouw

Geen sprake van algemeenheid van goederen

Daarnaast was het de vraag of er sprake was van een zogenoemde algemeenheid van goederen. Hiervan is onder voorwaarden sprake als een zelfstandig deel van een onderneming wordt overgedragen en voortgezet door de koper. De overdracht van een algemeenheid van goederen wordt niet aangemerkt als een levering voor de BTW. Er is dan geen BTW verschuldigd bij de verkoop. In principe wordt de verkoop van een verhuurde onroerende zaak aangemerkt als zo’n algemeenheid van goederen.

In deze betreffende casus waren de appartementen weliswaar verhuurd, maar de huurcontracten waren door de projectontwikkelaar gesloten om de verkoop te vereenvoudigen. En niet omdat deze zelf de intentie had om de appartementen langdurig te verhuren. De intentie van de projectontwikkelaar was om het complex te verkopen. De Rechtbank komt daarom tot de conclusie dat er geen sprake was van een algemeenheid van goederen. En aangezien het appartementencomplex werd verkocht binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming was de levering belast met BTW.

Meer informatie

Eens te meer blijkt dat de feitelijke gang van zaken bij de ontwikkeling en verkoop van een onroerende zaak van groot belang is voor de BTW gevolgen van een levering. Neemt u bij vragen over de verkoop van een onroerende zaak contact op met onze BTW adviseurs.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl