088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Loonbeslag: Meer werknemers krijgen te maken met schulden, wat dient u als werkgever te doen?

Het aantal werkenden met problematische schulden groeit. Een van de oorzaken is dat werknemers of partners van werknemers door het coronavirus hun baan verliezen. Wanneer werknemers door verschillende situaties hun rekeningen niet meer kunnen betalen, zal dit uiteindelijk leiden tot een loonbeslag.

Wat is een loonbeslag en hoe werkt dit?

Wanneer een werknemer zijn rekeningen en aanmaningen niet meer betaalt, zal uiteindelijk de vordering uit handen worden gegeven aan een beslaglegger (deurwaarder).

De deurwaarder stuurt een informatieverzoek (verklaring derdenbeslag) naar de werkgever. De werkgever is verplicht om de verklaring derdenbeslag in te vullen en te retourneren. Wanneer een werkgever dit niet binnen vier weken doet, kan de werkgever het risico lopen om zelf te worden gedagvaard en zelf veroordeeld worden tot betaling van het gehele bedrag waarvoor beslag is gelegd.

Wanneer er uiteindelijk officieel een beslag wordt gelegd, dient de werkgever maandelijks het bedrag boven de beslagvrije voet over te maken vanuit het salaris van de werknemer aan de beslaglegger (deurwaarder).

Het loonbeslag wordt opgeheven wanneer de gehele vordering is voldaan, of wanneer een werknemer uit dienst treedt bij de werkgever.

Wat is een beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het deel van het salaris dat een werknemer mag houden voor de vaste lasten en om van te leven, zoals primaire levensbehoeftes zoals eten en drinken. Op een beslagvrije voet kan geen beslag worden gelegd.

Een beslaglegger (schuldeiser) kan beslag leggen op het basissalaris, vakantiegeld, bonussen, 13de maand en eindejaarsuitkering van een werknemer. Wat niet onder het beslag valt, zijn onkostenvergoedingen zoals reiskosten of vergoeding van declaraties.

De hoogte van een beslagvrije voet is afhankelijk van een aantal factoren, zoals burgerlijke staat, de omvang van het gezin en het eventuele inkomen van een partner.

Waarmee moet u rekening houden als werkgever?

Vanuit de AVG-wetgeving dient u in kaart te brengen wie de gegevens kan inzien. Als personen, anders dan de salarisadministrateurs, inzicht willen hebben moet er getoetst worden of hiervoor een doel, noodzaak en rechtsgrond voor is. Zorg dat u intern een protocol heeft opgesteld, zodat de juiste stappen worden doorlopen wanneer er sprake is van een loonbeslag en dat de werkgever de wettelijke verplichtingen nakomt.

Geheimhouding

In principe zijn alleen de medewerkers van de salarisadministratie bevoegd om inzicht te hebben in de gegevens met betrekking tot de loonbeslagen. Vanuit hun functie moeten zij de gegevens kunnen opnemen in de loonadministratie voor een correcte verwerking en afdracht.

Voor alle documenten rondom een loonbeslag geldt een geheimhouding, het is daarom verstandig om de documenten afgeschermd in het dossier van een werknemer te bewaren.

Bewaarplicht

Wanneer het loonbeslag is beëindigd, als de gehele vordering is voldaan of bij uitdiensttreding van de werknemer, is er geen verdere bewaarplicht.

Tip: Wees alert, hoe eerder een probleem wordt onderkend en opgelost, des te kleiner de schade voor de werknemer en werkgever. Wanneer u als werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer kampt met financiële problemen, is het belangrijk dat u dit met de werknemer bespreekt.

Heeft u vragen over loonbeslag of over de gevolgen hiervan op uw salarisadministratie? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl