088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Margeregeling bij intracommunautair verworven goederen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat een vof de margeregeling ten onrechte heeft toegepast op de verkoop van goederen die zij intracommunautair heeft verworven.

Casus

Een vof houdt zich bezig met de handel in computers, randapparatuur en software. In 2014 heeft de vof goederen gekocht van Belgische ondernemers. Daarbij is op de facturen vermeld dat het om intracommunautaire leveringen ging. De vof heeft deze aankopen aangegeven als intracommunautaire verwervingen en daarbij de verwervings-btw in aftrek gebracht. Vervolgens heeft de vof de goederen verkocht en geleverd aan haar afnemers met toepassing van de margeregeling.

In 2015 is een boekenonderzoek geweest over de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften in 2014. De inspecteur is van mening dat de vof onterecht de margeregeling heeft toegepast en daardoor te weinig btw op aangifte heeft voldaan. Over het jaar 2014 wordt een naheffingsaanslag opgelegd inclusief verzuimboete en belastingrente.

Geschil

In geschil is of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd met betrekking tot de toepassing van de margeregeling. De margeregeling is slechts van toepassing als het gebruikte goed aan de wederverkoper is geleverd door een persoon die geen recht op btw-aftrek heeft. Of indien het goed in een voorafgaande schakel is geleverd door een persoon die geen recht op aftrek heeft.

Oordeel rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat vaststaat dat de vof de aanschaf van de goederen in haar administratie heeft geboekt als intracommunautaire verwervingen en zij de verwervings-btw als aftrekbare voorbelasting heeft geboekt. Gelet op zowel de eigen administratie van de vof als de informatie uit de gegevensuitwisseling met België, acht de rechtbank aannemelijk dat de goederen door de Belgische ondernemers intracommunautair aan de vof zijn geleverd. Nu de vof de goederen intracommunautair heeft verworven en deze goederen dus niet zijn geleverd door een persoon die geen recht op btw-aftrek had, wordt niet voldaan aan (een van de) wettelijke voorwaarden voor toepassing van de margeregeling. Dat sprake zou zijn van gebruikte goederen, maakt dit niet anders. Het is niet van belang of de goederen gebruikt waren of niet, als deze geen eigendom zijn geweest van een leverancier die bij de aanschaf van de goederen de btw niet heeft kunnen aftrekken.

Daarnaast wordt ook de stelling van de vof, dat zij bij de toepassing van de margeregeling de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht, verworpen. De vof heeft immers de aangekochte goederen in haar eigen administratie als intracommunautaire verwervingen geboekt, waardoor niet gesteld kan worden dat zij de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht om te voorkomen dat zij de margeregeling onjuist toepaste. Het beroep wordt, wat betreft de boete, gegrond verklaard en voor het overige is het beroep ongegrond.

Bron: https://www.btwplaza.nl/portaal/actueel/artikel/1484/onterechte-toepassing-margeregeling-voor-de-verkoop-van-intracommunautair-verworven-goederen

Advies of hulp nodig inzake de margeregeling? Neem dan contact op met onze BTW specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl