088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Materialiteit binnen een groepscontrole

In het vorige artikel stonden we stil bij de vraag: “Wat is materialiteit en waarom is dit belangrijk voor de controle van de jaarrekening?” Dit tweede artikel gaat over gebruik van materialiteit binnen de controle van een (internationale) groep.

Controle voor consolidatiedoeleinden 

Stel, u bent directeur van een bedrijf in Nederland wat onderdeel is van een internationaal concern. U stelt een accountant aan voor de controle van de jaarrekening en voor de controle van de rapportage welke u voor consolidatiedoeleinden moet opstellen en – inclusief controleverklaring – moet retourneren aan het hoofdkantoor. Dit wordt veelal een reporting package genoemd. Voor de controle van de reporting package krijgt uw accountant instructies van de groepsaccountant met hierin een materialiteit die hij moet hanteren.

Afwijkende materialiteit voor de controle voor consolidatiedoeleinden

De materialiteit die uw accountant hanteert voor de controle van de jaarrekening kan afwijken van de materialiteit die hij dient te hanteren voor de controle van de reporting package. In de praktijk wordt er regelmatig voor gekozen de laagste te hanteren voor beide doeleinden om verschillen te voorkomen en dossiervorming gelijk te houden.

Materialiteit per groepsonderdeel

Voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de groep bepaalt de groepsaccountant de materialiteit die hij hanteert voor de controle. Deze materialiteit rekent hij vervolgens toe aan de groepsonderdelen. Als deze groepsonderdelen door een andere accountant worden gecontroleerd, moet hij gebruik maken van de materialiteit die de groepsaccountant voor hem bepaald heeft. Deze materialiteit wordt veelal gecommuniceerd via audit instructies.

Evaluatie van afwijkingen binnen een groep

De groepsaccountant communiceert een lagere materialiteit aan de accountant van het groepsonderdeel dan de materialiteit die hijzelf hanteert. Anders loopt de groepsaccountant het risico dat de accountant van het groepsonderdeel een afwijking met een te grote omvang heeft laten zitten of niet heeft gerapporteerd die hij op groepsniveau niet kan accepteren.

Crowe Peak is gespecialiseerd in controle van (internationale) groepen. Wij geven u inzicht in onze controleaanpak en de overwegingen die wij hierin maken. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl