Mijn onderneming wordt controleplichtig, wat verandert er?

Controleplichtig

Als uw onderneming classificeert als een ‘middelgrote rechtspersoon’ bent wettelijk verplicht een controle van uw jaarrekening te laten uitvoeren door een Nederlandse bevoegde accountant. Deze verplichte controle is gebaseerd op EU-regelgeving waarin staat dat er een wettelijke verplichting bestaat voor middelgrote- en grote ondernemingen, banken en verzekeraars om hun jaarrekeningen te laten controleren.

In de Nederlandse wet staan drie criteria. Indien u twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van de drie criteria voldoet, classificeert uw onderneming als middelgroot.

  • Balanstotaal > € 6 mln
  • Omzet > € 12 mln
  • Werknemers > 50

Let wel: als een rechtspersoon nieuw is opgericht en in het eerste jaar is er een overschrijding van de grenzen, dan is er direct voor het eerste jaar sprake van een wettelijke controle.

Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening de financiële positie van uw onderneming correct weergeeft.

Lees ook: ‘Mijn onderneming wordt controleplichtig. Wat is de rol van interne beheersing?’

Impact voor u als ondernemer

Voorheen werd de jaarrekening van uw onderneming volgens de wettelijke voorschriften samengesteld door de accountant. Bij de jaarrekening werd een samenstellingsverklaring gevoegd waarin aangegeven werd dat de jaarrekening voldeed aan de relevante wettelijke eisen.

Bij de uitvoering van een controleopdracht en de afgifte van een controleverklaring verstrekt de accountant een hogere mate van zekerheid omtrent de financiële verantwoording. De werkzaamheden die de accountant dient te verrichten om hier een getrouwe uitspraak over te kunnen doen zijn omvangrijker in vergelijking met de uitvoering van een samenstellingsopdracht.

De stappen die worden doorlopen bij de uitvoering van een controleopdracht betreffen in grote lijnen:

  1. Planningsfase incl. risicoanalyse
  2. Uitvoering van een interimcontrole – gericht op de interne beheersing van uw onderneming
  3. Uitvoering van de controle van de jaarrekening
  4. Rapportage en oordeelsvorming

Rapportage van een accountant bij een controleopdracht is doorgaans in de vorm van een accountantsverslag en/of managementletter, waarin tevens eventuele verbeterpunten in de administratieve organisatie met u worden gedeeld..

De opdracht tot controle wordt door de aandeelhoudersvergadering aan de accountant verleend. Mocht deze niet tot benoeming overgaan, dan benoemt – indien aanwezig – de raad van commissarissen de accountant.

Controleplicht in het buitenland

Indien u buitenlandse vennootschappen heeft binnen uw onderneming, hou er dan rekening mee dat grenzen van de controleplicht enorm kunnen verschillen per land. Om u een idee te geven hiermee een klein overzicht van enkele Europese landen:

LandBalanstotaalOmzetWerknemers
UK £ 5.100.000£ 10.200.00050
Spanje€ 2.850.000€ 5.700.00050
Zwitserland€ 18.203.000€ 36.405.000250

(bron: Accountancyeurope.eu)

Indien de betreffende vennootschap in het buitenland de grenzen overschrijdt dient er een accountant aangesteld te worden om de jaarrekening te controleren conform de lokale regelgeving.

Is uw onderneming of organisatie binnenkort controleplichtig? Of hebt u vragen of uw bedrijf verplicht is om een wettelijke controle uit te laten voeren? Neem dan contact op met ons, wij beantwoorden uw vragen graag. Bent u niet wettelijk verplicht tot een controle, maar schrijven bijvoorbeeld uw statuten, uw Raad van Toezicht, bank of andere stakeholders een accountantscontrole voor, ook dan kunnen wij voor u de accountantscontrole uitvoeren. We spreken in dit geval van vrijwillige controle.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Maak een afspraak