088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Nieuwe btw-maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Om de liquiditeitspositie van ondernemers te waarborgen, is het kabinet voortdurend in gesprek om in kaart te brengen tegen welke problemen ondernemers aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen daarbij kunnen helpen. Ook voor de BTW gelden een aantal tegemoetkomingen. De maatregelen zijn wederom verlengd, maar ook deels vervallen.

De volgende tijdelijke maatregelen zijn getroffen, die met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot en met 30 juni 2021.

De goedkeuring voor het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur is vervallen met ingang van 1 januari 2021.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Btw gevolgen uitleen van zorgpersoneel

De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw, hierbij maakt het niet uit wie de uitlener is. Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld om te verzekeren dat het btw-voordeel van de goedkeuring ook daadwerkelijk bij de zorginstelling of zorgverlener terecht komt.

Voorwaarden:

 • De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast.
 • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
 • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5% en er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Tijdelijk laag btw-tarief voor sportscholen

Tijdens deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuisblijven, bieden sportscholen en andere ondernemers die sportlessen of trainingen verzorgen zoveel mogelijk online hun diensten aan.

Hiervoor is in het beleidsbesluit de tijdelijke goedkeuring opgenomen dat ook deze online sportlessen en trainingen onder het verlaagde tarief vallen. Normaal gesproken geldt namelijk het algemene tarief voor elektronische diensten (diensten die online worden aangeboden), nu is dus tijdelijk goedgekeurd dat wordt aangesloten bij het verlaagde tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening voor de situatie dat deze sportlessen online worden aangeboden. Deze goedkeuring is per 1 juli 2020 ingetrokken.

Geen btw over levering mondkapjes

Er is goedgekeurd dat geen btw wordt geheven over de levering van mondkapjes. Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot en met 30 juni 2021.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt geldt het volgende: Over de levering van mondkapjes (zowel medische als niet-medische) is geen btw verschuldigd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier (de goedkeuring werkt als een nultarief). Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Geen btw over levering COVID-19-testkits

Er is goedgekeurd dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt geldt het volgende: De levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst van het testen met deze testkits is belast met 0% btw, tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is. Als de ondernemer het nultarief toepast, heeft hij recht op aftrek van de hieraan toerekenbare voorbelasting.

Zoekt u meer informatie of heeft u vragen over hoe deze btw-maatregelen uw onderneming beïnvloeden? Neem dan vrijblijvend contact op met de btw-specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl