088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Nieuwe premiepercentage werknemersverzekeringen 2021

Inmiddels zijn voor het jaar 2021 voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen de premies definitief bekend. Deze nieuwe percentages moeten vanaf 1 januari 2021 worden gehanteerd bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

Hoge en lage premie

In 2021 zijn de hoge en de lage premie voor de AWF (Algemene Werkeloosheidsfonds) 0.24 procentpunt langer dan in 2020. De premie AOF (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en de rekenpremie voor de WHK (Werkhervattingskas) zijn iets verhoogd ten opzicht van 2020. Daarnaast is het maximumpremieloon ook hoger als is in 2020

De nieuwe premies voor 2021

Premies    2021 2020
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds    
  AWF-laag 2,70% 2,94%
  AWF-hoog 7,70% 7,94%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 7,03% 6,77%
Whk Werkhervattingskas 1,36%* 1,28%

 

* Dit betreft een rekenpremie, de geldende premie voor uw organisatie zal via een beschikking vanuit de Belastingdienst een dezer dagen bekend worden gemaakt. Zorg ervoor dat uw salarisadministrateur of salarisprovider deze beschikking ontvangt. Daarnaast is het altijd verstandig om deze beschikking te controleren.

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is in 2021 € 58.311 op jaarbasis, dit was in het jaar 2020 nog € 57.232. Over het meerdere dat een werknemer verdient hoeft u als werkgever geen premies af te dragen. Dit maximumpremieloon wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet).

Percentage ZVW 2021

Het nieuwe percentage voor de ZVW (Zorgverzekeringswet) is ook al bekend voor het jaar 2021, en bedraagt 7,00% werkgeversheffing. Het percentage voor de in te houden bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet) is in 2021 aangepast naar 5.75%.

Heeft u vragen over de nieuwe premies? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl