Nieuws 18 januari, 2024

30%-regeling herziening nu ook mogelijk na bezwaarperiode 

Transfer pricing
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

30%-regeling herziening nu ook mogelijk na bezwaarperiode 

Goed nieuws voor werkgevers en werknemers die te maken hebben met de complexe realiteit van de 30% regeling. Door een recente wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht bestaat sinds 1 januari 2024 een regeling voor het herzien van beschikkingen ten aanzien van de 30% regeling na afloop van de bezwaartermijn. Dit houdt in dat in de meeste gevallen duidelijke fouten in beslissingen met betrekking tot de 30%-regeling kunnen worden gecorrigeerd ook na de officiële bezwaartermijn van zes weken. Ons Global Mobility team staat klaar om je hierbij te assisteren. 

Bezwaartermijn voor fiscale beschikkingen 

De bezwaartermijn voor Nederlandse fiscale beschikkingen is over het algemeen zes weken. Dit betekent dat eventuele (evidente) fouten in fiscale beschikkingen alleen binnen de voorgeschreven termijn van zes weken kunnen worden aangevochten door het indienen van een bezwaarschrift. 

Omdat de zes wekentermijn die in Nederland hiervoor geldt, in vergelijking met andere landen, relatief kort is, bestaat voor een veelvoud aan fiscale beschikkingen al langere tijd een discretionaire bevoegdheid voor de Belastingdienst waarmee deze naar eigen inzicht correcties door kan voeren. Deze bevoegdheid wordt aangeduid als de mogelijkheid tot “ambtshalve herziening” en is vastgelegd in paragraaf 23 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. Deze mogelijkheid tot herziening is bedoeld om fouten gemakkelijk te corrigeren en zo de integriteit van het belastingstelsel te waarborgen en het vertrouwen van belastingbetalers te vergroten. 

Ambtshalve herziening en de 30% regeling  

De ambtshalve herziening is diep verankerd in het Nederlandse belastingsysteem en heeft zich uitgebreid ontwikkeld in samenhang met wetswijzigingen die zijn beïnvloed door het belastingbeleid van verschillende Nederlandse regeringen. Deze herzieningsoptie is van toepassing op beslissingen met betrekking tot inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en vele andere directe en indirecte belastingen. Gedurende een lange periode ontbrak de beschikking 30%-regeling echter opmerkelijk aan deze lijst. Als gevolg hiervan waren belastingbetalers die een beschikking omtrent de 30% regeling ontvingen strikt afhankelijk van de zes weken bezwaartermijn wanneer de betreffende beschikking fouten bevatte. 

Hoe zit het nu met de ambtshalve herziening? 

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk geworden om een verzoek tot ambtshalve herziening in te dienen met betrekking tot de 30%-regeling. In de meeste gevallen kan een dergelijk verzoek nu worden ingediend tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 30%-regeling van toepassing is. Hulp nodig bij een herziening van een beslissing met betrekking tot de 30%-regeling? Neem contact op met onze adviseurs voor ondersteuning. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact