Nieuws 1 augustus, 2023

Arbeidsinspectie intensiveert inspecties om veiligheid op de werkplek te waarborgen

RI&E update
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Arbeidsinspectie intensiveert inspecties om veiligheid op de werkplek te waarborgen

Ingegeven vanuit haar ambitie om de veiligheid op Nederlandse werkplekken te verbeteren heeft de Arbeidsinspectie haar inspecties sinds 2021 geïntensiveerd en versterkt. Dit heeft belangrijke gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Onderstaande punten ten aanzien van de intensivering van de inspecties ten behoeve van veilige arbeidsplaatsen zijn dan ook van belang voor elke werkgever.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Eis

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een cruciaal document dat elke werkgever volgens de Arbowet moet hebben. Het identificeert en beoordeelt de potentiële risico’s en gevaren op de werkplek en schetst de noodzakelijke maatregelen om deze te beperken. De RI&E bevat doorgaans informatie over de aard van het werk, potentiële risico’s, bestaande controlemaatregelen en een actieplan voor verbetering. Het is belangrijk op te merken dat het hebben van een actuele en uitgebreide RI&E wettelijk verplicht is.  Hulp nodig bij het realiseren van een RI&E? Neem contact met ons op.  

Sancties bij niet-naleving

Het ontbreken van een RI&E kan leiden tot boetes en sancties bij inspecties. Als er een arbeidsongeval plaatsvindt en er geen RI&E beschikbaar is om aan te tonen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen, wordt de werkgever aansprakelijk gesteld door de Arbeidsinspectie. Dit kan ernstige juridische en financiële gevolgen hebben voor de werkgever.

Prioriteit geven aan veiligheid op de werkplek

Door een grondige RI&E uit te voeren, laten werkgevers zien dat ze hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving willen bieden. Het helpt niet alleen ongevallen te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat wettelijke verplichtingen en normen worden nageleefd. Prioriteit geven aan veiligheid op de werkplek beschermt niet alleen werknemers, maar waarborgt ook de reputatie en duurzaamheid van je bedrijf.

De rol van de Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie speelt een cruciale rol bij het handhaven van de regelgeving op het gebied van veiligheid op de werkplek. Door middel van hun inspecties proberen ze alle overtredingen of tekortkomingen op het gebied van veiligheid op de werkplek, waaronder het ontbreken of de ontoereikendheid van een RI&E, op te sporen en te verhelpen. Werkgevers moeten proactief alle problemen aanpakken die door de Arbeidsinspectie worden vastgesteld om naleving te garanderen en een veilige werkomgeving te behouden. We raden alle werkgevers ten zeerste aan om hun bestaande RI&E te herzien of, als deze nog niet is opgesteld, er zo snel mogelijk een op te stellen en te implementeren. Naleving van de veiligheidsvoorschriften op de werkplek is namelijk niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook een morele verantwoordelijkheid die het welzijn van werknemers en het succes van het bedrijf op de lange termijn garandeert.

Heb je vragen of heb je meer informatie nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons GMS-team. Onze specialisten staan klaar voor advies.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact