Nieuws 27 juni, 2024

CBAM: standaardwaarden naar gedetailleerdere emissiegegevens

CBAMrapport
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

CBAM: standaardwaarden naar gedetailleerdere emissiegegevens

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven die goederen in de EU importeren voldoen aan verzwaarde rapportageverplichtingen onder het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Deze verplichtingen gelden met name voor bedrijven die CO2-intensieve goederen importeren zoals staal/ijzer, aluminium, waterstof, cement, kunstmest en elektriciteit. Tot die datum mogen bedrijven de ingebedde emissies in geïmporteerde goederen rapporteren met behulp van standaardwaarden verstrekt door de Europese Commissie. Vanaf 1 juli 2024 mogen deze standaardwaarden slechts beperkt worden gebruikt, namelijk voor maximaal 20% van de totale specifieke ingebedde emissies van complexe goederen.

Uitdagingen in het verzamelen van werkelijke emissiegegevens

CBAM plichtige importeurs moeten voortaan specifieke emissiegegevens van hun leveranciers verkrijgen. In veel gevallen zijn dergelijke gegevens echter niet direct beschikbaar omdat leveranciers nog niet bekend zijn met de CBAM en de verplichting om dergelijke emissiegegevens te verzamelen, of omdat leveranciers nog niet in staat zijn de vereiste emissiegegevens te monitoren en te verzamelen.

Weten of je moet rapporteren?  Doe de online CBAM-test!
Test

Wat als er emissiegegevens ontbreken?

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die samen met de Europese Commissie in Nederland belast is met de handhaving van CBAM, erkent de uitdagingen bij het verkrijgen van relevante emissiegegevens van buitenlandse leveranciers. Desondanks verwacht de NEa dat elke importeur alle redelijke inspanningen verricht om de relevante emissiegegevens van buitenlandse leveranciers te verkrijgen. Wat redelijke inspanningen inhouden, verschilt per importeur. Meer inspanning wordt verwacht van importeurs die grote hoeveelheden CBAM-goederen importeren die hogere CO2-emissies dekken, dan van importeurs die kleinere hoeveelheden CBAM-goederen importeren met lagere emissies.  

Verstreken CBAM deadlines:

  • 31 januari 2024: uiterste inleverdatum CBAM-rapportage voor de periode oktober – december 2023.
  • 30 april 2024: uiterste inleverdatum CBAM-rapportage voor de periode januari – maart 2024.

Aankomende CBAM deadlines:

  • 1 juli 2024: Begin van de verzwaarde rapportageverplichtingen op basis van werkelijke emissiegegevens en beperkte mogelijkheid tot gebruik van standaardwaarden.
  • 31 juli 2024: Uiterste inleverdatum CBAM rapportage voor de periode april – juni 2024. Bedrijven kunnen de eerste drie CBAM rapportages tot 31 juli 2024 aanpassen om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren.
  • 1 januari 2026: Vanaf deze datum treedt het volledige CBAM-mechanisme in werking, en moeten importeurs CBAM-certificaten aanschaffen en aanleveren voor de ingebedde CO2-emissies in hun geïmporteerde goederen.

Let op: tussen 2023 en 2025 geldt een periode van overgangsrecht ten aanzien van CBAM. Vragen over de verplichtingen in deze periode? Neem contact op met onze adviseurs. 

Importeert jouw organisatie staal/ijzer, aluminium, waterstof, cement, kunstmest of elektriciteit? Dan is het essentieel tijdig te beginnen met het bijhouden van de benodigde gegevens om compliant te blijven en boetes te voorkomen. Zelfs als de vereiste werkelijke emissiegegevens niet direct beschikbaar zijn, zijn importeurs verplicht toch een CBAM-rapport in te dienen en de gesprekken met hun leveranciers voort te zetten.

Hulp nodig bij deze overgang?

Ons team van CBAM-specialisten staat klaar om je te assisteren. Wij zorgen ervoor dat je compliant blijft, minimaliseren het risico op boetes en faciliteren de gesprekken met je leveranciers. Vul het contactformulier in en we nemen binnen één werkdag contact op.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact