Nieuws 27 februari, 2024

Deadline eerste CBAM-rapportage in zicht 

CBAM
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Deadline eerste CBAM-rapportage in zicht 

Nieuwe regelgeving voor importeurs van koolstofintensieve goederen vraagt om actie  

Intensivering van wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken heeft binnen de Europese Unie geleid tot de introductie van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit mechanisme, ook wel bekend als het koolstofcorrectiemechanisme aan de Europese buitengrens, heeft tot doel eerlijke concurrentie te waarborgen tussen Europese en niet-Europese bedrijven door een gelijk speelveld te creëren wat betreft de prijs van koolstofemissies. Met de aanstaande deadline voor de eerste CBAM-rapportageperiode in het verschiet, is het voor importeurs zaak om te onderzoeken of hun geïmporteerde goederen onder de CBAM-regelgeving vallen of gaan vallen. Advies nodig op dit gebied? De specialisten van Crowe Peak denken graag met je mee. Neem direct contact op. 

Relevantie CBAM 

Het CBAM is ontworpen om eerlijke concurrentie te waarborgen tussen Europese bedrijven en bedrijven buiten de EU. Dit is cruciaal omdat veel Europese bedrijven te maken hebben met strenge CO2-uitstootregels en/of verplicht zijn om voor hun CO2-uitstoot te betalen. Het mechanisme beoogt daarmee te voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strikte CO2-regels. In eerste instantie zal het CBAM van toepassing zijn op de invoer van specifieke goederen en geselecteerde precursoren die koolstofintensief zijn en een hoog risico op koolstoflekkage hebben: cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof. 

Overgangsperiode en rapportageverplichtingen 

Op 1 oktober 2023 trad het CBAM in werking in zijn overgangsfase die voortduurt tot 2026. Vanaf 2026 zal het mechanisme volledig in gebruik zijn en zijn betrokken ondernemingen verplicht certificaten aan te schaffen wanneer zij goederen importeren die binnen de reikwijdte van het CBAM vallen. Gedurende de overgangsperiode moeten importeurs van goederen die onder de nieuwe regels vallen alleen op kwartaalbasis rapporteren over de broeikasgasemissies die zijn opgenomen in hun invoer (zowel directe als indirecte emissies), zonder dat ze certificaten hoeven te kopen en in te leveren. De eerste CBAM-rapportage voor importeurs die binnen de overgangsregeling vallen moest uiterlijk op 31 januari 2024 plaatsvinden. Vanwege technische problemen kunnen CBAM-importeurs echter vanaf 1 februari 2024 uitstel aanvragen, waardoor ze 30 extra dagen krijgen om hun rapport in te dienen. 

Brief van de Nederlandse douane ontvangen over CBAM? 

Aangezien de deadline voor de eerste rapportageperiode binnenkort verstrijkt, moeten importeurs nagaan of de goederen en materialen die zij importeren als CBAM-goederen kunnen worden aangemerkt. Heeft jouw onderneming hulp nodig om te begrijpen of deze onder het toepassingsgebied van CBAM valt? Wil je sparren over hoe rapportage in zijn werk gaat? Vermoed je dat jouw onderneming volgend kwartaal wellicht een rapportage zal moeten opstellen? Of ben je op zoek naar informatie over de CBAM-verplichtingen van importeurs vanaf 2026? Neem vandaag nog contact op met onze specialisten. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact