Nieuws 30 oktober, 2023

Drempelwaarden/groottecriteria verhoogd met 25% 

Groottecriteria
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Drempelwaarden/groottecriteria verhoogd met 25% 

Valt jouw organisatie vanaf 2024 onder het regime voor micro-, kleine of middelgrote/grote ondernemingen?  

De Europese Commissie heeft op 17 oktober 2023 besloten om de zogenoemde “drempelwaarden” die gelden om te bepalen of een onderneming als “micro”, “klein” of “middelgroot/groot” kwalificeert te verhogen met 25%. Dit betekent dat ook voor Nederlandse ondernemingen binnenkort nieuwe groottecriteria zullen gelden. Of “binnenkort” in dit geval betekent: dit (boek)jaar 2023 nog, of per boekjaar 2024 is vooralsnog onduidelijk. Dit zal afhangen van hoe de Nederlandse wetgever besluit de EC-richtlijn waarin de verhoging van de groottecriteria is opgenomen te implementeren in de Nederlandse wet. Heb je vragen over de gevolgen van deze wijziging voor de boekhouding van jouw organisatie en een eventuele controleplicht? Neem contact op met onze specialisten.  

Groottecriteria  

De groottecriteria, zoals vastgelegd in zowel Europese als Nederlandse wetten en richtlijnen voor jaarverslaggeving, spelen een cruciale rol in de financiële verslaglegging van organisaties. Deze criteria bepalen of een onderneming wordt geclassificeerd als een “micro”,  kleine, middelgrote of grote onderneming. Deze kwalificatie heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de organisaties zelf als voor belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren en regelgevende instanties. 

We schreven een uitgebreid artikel over alle ins en outs van de jaarverslaggeving en gaan daarin dieper in op het onderwerp; Lees hier het artikel.

Ten eerste heeft de grootteclassificatie invloed op de omvang van de vereiste financiële rapportage. Kleinere ondernemingen worden doorgaans vrijgesteld van bepaalde verslaggevingsvereisten die grote bedrijven wel moeten volgen. Dit vermindert de administratieve lasten en kosten voor kleinere ondernemingen, wat gunstig is voor hun concurrentievermogen en groei.  

Ten tweede heeft de classificatie gevolgen voor de mate van openbaarheid en transparantie. Grotere ondernemingen moeten uitgebreidere financiële informatie verstrekken, wat belangrijk is voor investeerders en andere belanghebbenden om weloverwogen beslissingen te nemen. Bovendien zijn organisaties die aan bepaalde omvangcriteria voldoen wettelijk “controleplicthig”, wat betekent dat zij hun jaarrekening moeten laten controleren door een externe accountant. Het is dus zeer relevant om scherp te hebben onder welke catergorie jouw onderneming valt.  

Aanpassing drempelwaarden  

Om te bepalen of een onderneming als “micro”, “klein” of “middelgroot/groot” kwalificeert geeft de Nederlandse wet (welke een implementatie is van Europese standaarden op dit gebied) een aantal criteria, de zogenoemde “groottecriteria”. Dit zijn er drie: 

  1. Balanstotaal; 
  2. Netto-omzet; en 
  3. Gemiddeld aantal medewerkers gedurende een boekjaar. 

Voor deze eerste twee criteria heeft de Europese Commissie nu besloten de bijbehorende drempelwaarden te verhogen met 25% procent, waardoor ondernemingen minder snel een categorie “omhoog” verschuiven. De nieuwe drempelwaarden zoals de Europese Commissie ze voor ogen heeft zijn daarmee als volgt: 

  Micro Klein Middelgroot/groot 
Balanstotaal Nieuw < EUR 450.000  < EUR 7.500.000 < EUR 25.000.000 
 Huidig < EUR 350.000  < EUR 6.000.000 < EUR 20.000.000 
Netto omzet Nieuw < EUR 900.000 < EUR 15.000.000 < EUR 50.000.000 
 Huidig < EUR 700.000 < EUR 12.000.000 < EUR 40.000.000 
Gemiddeld aantal medewerkers  < 10 < 50 < 250 

Wanneer deze drempelwaarden effectief zullen worden in de Nederlandse wetgeving zal binnenkort bekend worden. Zeker is in ieder geval dat deze voor het boekjaar 2024 zullen gelden. Crowe Peak houdt deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten.

Meer weten over de nieuwe drempelwaarden of over Crowe Peak’s Audit & Assurance diensten? Lees hier meer of neem direct contact met ons op. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact