Nieuws 20 maart, 2021

Toekomst van Audit – ”De onvermijdelijke en voortdurende bezorgdheid over de continuiteit van de onderneming”

Bedrijfscontinuïteitsbeginsel
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Toekomst van Audit – ”De onvermijdelijke en voortdurende bezorgdheid over de continuiteit van de onderneming”

De wereld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De COVID-19 pandemie heeft een grote impact gehad op ondernemingen en ook auditors moesten zich hierin aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. On site/offline audits verschoven snel naar off site/online audits. Auditors moesten hierin vertrouwen op de technologie met betrekking tot communicatie, maar ook voor het uitvoeren van auditwerkzaamheden, zoals inventariswaarnemingen en voorraadtellingen. Dit met behulp van meer geavanceerde technologie, waaronder drones. En ook al komen technologie gedreven controles steeds meer aan de oppervlakte, de belangrijkste zorg voor de komende jaren is de continuïteitsveronderstelling zoals gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening.

Het continuïteitsbeginsel en de rol van de accountant

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt uitgegaan van de aanname dat de continuïteit van de entiteit gewaarborgd is en dat haar activiteiten in de nabije toekomst zullen worden voortgezet. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om voldoende passende controle-informatie te verkrijgen over de geschiktheid van het gebruik van de continuïteitsgrondslag door het management bij het opstellen van de jaarrekening. Op basis van de verkregen controle-informatie dient er geconcludeerd te worden of er een onzekerheid van materieel belang bestaat over het vermogen van de entiteit om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

Technische ontwikkelingen in Nederland

In Nederland is de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) opgericht om een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Een van taken was het opstellen van een meerjarige prioriteitenagenda voor de accountantssector. In de agenda voor 2021-2023 is het thema ‘’going concern’’ opgenomen. De manier waarop er op dit moment aandacht wordt besteed aan going concern, gebaseerd op de controle van jaarrekeningen bestuursverslagen, wordt volgens de stuurgroep door veel gebruikers als onvoldoende ervaren.

De stuurgroep wil een verplichte rapportage van werkzaamheden die in het kader van de continuïteit worden verricht in de accountantsverklaring (pilot in 2021, implementatie in 2022) en een continuïteitsprotocol met aandacht voor de gehele keten. Ook ziet de stuurgroep een verhoogd risico op disruptie van sectoren of individuele bedrijven, mede door innovatie en digitalisering en gepropageerd door de COVID-19 crisis.

Gevolgen voor ondernemingen

De verwachting is dat de toelichtingen in de bestuursverslagen en de toelichting bij de jaarrekeningen in de nabije toekomst zullen toenemen en dat de auditor meer tijd zal besteden aan de continuïteitsveronderstelling. Aangezien de risicobenadering van een accountant over het algemeen gebaseerd is op de waarschijnlijkheid en de omvang van risico’s in financiële overzichten, had achteraf gezien vermoedelijk niemand het effect van een dergelijke pandemie kunnen inschatten. Financieel gezonde ondernemingen in zwaar getroffen markten hebben een totaal ander perspectief en risicoprofiel dan een jaar geleden. Het is zeer waarschijnlijk dat zelfs de minder waarschijnlijke gebeurtenissen in de toekomsten worden gewogen, omdat de gevolgen voor de continuïteitsveronderstelling immens zijn.

Toekomst van audit

De auditmarkt zal veranderen, maar wat betekent dit voor uw bedrijf (geregistreerd in Nederland). Wij van Crowe Peak informeren onze klanten graag en kunnen je uitgebreid informeren over mogelijke veranderingen en de impact voor de onderneming. Heb je vragen over de toekomst van de accountscontrole? Neem dan contact met ons op.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact