Global Mobility & Payroll 16 november, 2023

De belangrijkste payrollwijzigingen voor 2024

Crowe Peak/ Kennisbank/ Global Mobility & Payroll/

De belangrijkste payrollwijzigingen voor 2024

Met verkiezingen op komst wacht op de lange termijn een onzekere toekomst voor onder meer loonbelastingen, pensioen en het minimumloon. Op de korte termijn is over deze onderwerpen echter al wel veel te zeggen, want ook in de afgelopen kabinetsperiode zijn hierover al verschillende belangrijke besluiten genomen.

In het vooruitzicht van 2024 staan op het gebied van arbeidsvoorwaarden en belastingen diverse significante veranderingen vast die van invloed zullen zijn op zowel werkgevers als werknemers. De werkkostenregeling (WKR) ondergaat aanpassingen, reiskosten- en thuiswerkvergoedingen zullen stijgen en de belastingschijven zullen wijzigen. Bovendien maakt het minimumloon in 2024 een cruciale transformatie door van een maandelijkse- naar een uurbasis, met aanzienlijke gevolgen voor diverse CAO’s. Niet te vergeten is de stijging van de AOW-leeftijd en het DGA-gebruikelijk loon, samen met wijzigingen in premies en bijdragelonen die een impact zullen hebben op werkgevers. Lees meer over deze wijzigingen en de bijbehorende bedragen en percentages in dit artikel en werp voor een ultieme voorbereiding op het nieuwe jaar tot slot een blik op de handige payrolltools die we noemen in de laatste paragraaf. Direct overleggen over de specifieke situatie van uw bedrijf en/of werknemersbestand? Stuur direct een e-mail naar Crowe Peaks payrollteam  

Wettelijke payrollwijzigingen per 2024 

  1. Vrije ruimte van de WKR  

De vrije ruimte van de WKR gaat naar 1,92% van de fiscale loonsom tot € 400.000,-. Voor het meerdere boven de loonsom van € 400.000,- blijft het percentage 1,18%. 

  1. Reiskosten- en thuiswerkvergoeding  

Vanaf 2024 mogen werkgevers € 0,23 per kilometer onbelast vergoeden aan reiskosten. In 2023 was dit nog € 0,21 per kilometer. Voor de thuiswerkvergoeding wijzigt het bedrag van € 2,15 naar een nog onbekend bedrag netto per gewerkte thuiswerkdag. De hoogte van het nieuwe bedrag wordt pas in december 2023 officieel bekend gemaakt, maar bedraagt waarschijnlijk € 2,35

  1. Loonbelastingen 

Belastingschijf 1 wordt opgerekt van € 73.032,–naar € 75.624,-, en het belastingtarief voor schijf 1 wordt verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het belastingtarief voor schijf 2 blijft onveranderd 49,5%.  

Vanwege bovenstaande aanpassingen, kunnen medewerkers met een modaal tot twee keer modaal inkomen er enigszins netto per maand op vooruit gaan, zie onderstaande:  

Salaris 2023 2024 % verandering 
40000 32.164 33.067 +2,81% 
80000 51.894 52.753 +1,66% 

Let wel: bovenstaande berekening  gaat uit van een gelijkblijvend loon in 2023 en 2024.  

  1. Minimumloon  

Het Nederlandse minimumloon is momenteel vastgesteld als een vast bedrag per maand op basis van de te werken uren volgens de CAO. Meer concreet: in de huidige situatie bedraagt het minimumloon een salaris van € 1.995,- per maand op basis van een fulltimedienstverband. Of een ‘fulltimedienstverband’ conform de CAO van een bepaalde werknemer 36, 38 of 40 uur per week inhoudt maakt hierbij niet uit. Het minimumloon is altijd EUR 1.995,- per maand en kan alleen minder bedragen als er minder dan fulltime wordt gewerkt.   

Vanaf 2024 zal een nieuw systeem gaan gelden. Het wettelijk minimumloon wordt vanaf dan niet meer per maand weergegeven, maar per uur. Daarmee wordt een minimum uurloon geïntroduceerd. Dit minimumloon zal € 13,27 (exclusief 8% vakantiegeld) gaan bedragen. Dit betekent dat het minimum maandloon per aantal te werken uren bij een voltijdsrooster anders zal worden, aangezien het minimumloon nu per uur in plaats van per maand wordt bepaald en dat dus vooral CAO’s met een hoger aantal uren, met een hogere stijging van het minimumloon te maken zullen gaan krijgen. Voor uw overzicht zetten we de wijzigingen per aantal werkuren hieronder voor u onder elkaar. 

Werkweek 2023
uurloon 
2023 
maandloon
2024
uurloon 
2024
maandloon
% Stijging 
36 uur € 12,79 € 1.995,00 € 13,27 € 2.086,04 +4,56%  
38 uur € 12,12 € 1.995,00 € 13,27 € 2.201,94 +10,37%
40 uur € 11,51 € 1.995,00 € 13,27 € 2.317,83 +16,18% 
  1. AOW-leeftijd met 2 maanden gestegen  

De AOW-leeftijd wordt in 2024 verhoogd met 2 maanden naar 67 jaar. Dit houdt in dat medewerkers  geborenna 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958, in 2024 in aanmerking komen voor AOW. 

  1. DGA gebruikelijk loon 

Het “gebruikelijk loon” voor een DGA, dat wil zeggen het bedrag dat een DGA van een B.V. voor de belasting in ieder geval geacht wordt op te nemen als salaris, stijgt in 2024 naar € 56.000,- per jaar. Dit bedrag was in 2023 nog € 51.000,-.  

  1. Wijziging premies en bijdrageloon  

Het maximumloonbedrag waarover premies worden betaald, stijgt in 2024 van €66.956,- naar €71.628,-. Dit is het loon inclusief vakantietoeslag/13e maand/bonussen en pensioeninhoudingen. Voor medewerkers die meer verdienen dan € 71.628,- stijgen de werkgeverspremies voor bedrijven die als kleine werkgever zijn geclassificeerd van 16,51% naar 16,66% en voor grote werkgevers van 17,80% naar 17,97%. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van het maximumpremiebedrag. Hierdoor zal er voor medewerkers met een jaarloon onder de € 71.628,- weinig veranderen. 

Hieronder ziet u een overzicht van de premies en het maximum premie- en bijdrageloon.

Wijzigingen van de premies en het maximum premie- en bijdrageloon

20232024Verschil
Zorgverzekeringswet werkgever6,68%6,57%-0,11%
Zorgverzekeringswet werknemer5,43%5,32%-0,11%
Werkhervattingskas0,87%0,77%-0,10%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) laag5,82%6,18%0,36%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) hoog7,11%7,49%0,38%
Opslag Wet kinderopvang (Wko)0,50%0,50%0,00%
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) laag2,64%2,64%0,00%
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) hoog7,64%7,64%0,00%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)0,68%0,68%0,00%
Max. premie/bijdrageloon€66.956,-€71.628,-€4.672,-
Wijzigingen van de premies en het maximum premie- en bijdrageloon

Handige wijzigingen voor uw payroll per 2024 

  1. Zelfstandige onboarding medewerkers in Loket 

Wist u dat het mogelijk is voor uw medewerkers om zichzelf op te zetten in Loket? Dit bespaart een hoop werk met het verzamelen van medewerkersgegevens bij indiensttreding van medewerkers. Wanneer u gebruik maakt van deze zelfstandige-onboarding-optie krijgt de medewerker een link waarmee hij/zij toegang heeft tot een pagina waarop hij/zij de gegevens zoals het bankrekeningnummer en de NAW-gegevens kan invullen. U kunt later zelf het loon toevoegen en dan de medewerker direct inladen in Loket. Ons team helpt u en uw medewerkers graag verder met deze nieuwe optie van Loket. Stuur ons gerust een e-mail voor hulp en/of meer informatie.  

  1. Data-importbestand 

Een andere tool binnen onze payrolldiensten waar u als werkgever in 2024 vast gebruik van wilt maken is het “data-importbestand”. Met dit bestand is het mogelijk  alle maandelijkse variabelen (aantal gewerkte uren, uren overwerk, bonussen etc.) direct via een Excelbestand in te lezen. Dit scheelt veel werk en verkleint de kans op fouten. Uw vaste payroll-contactpersoon bij Crowe Peak licht u graag verder in over de mogelijkheid om het data-importbestand voor uw bedrijf te implementeren. 

  1. Journaalovergang 

In de loop van 2024 zullen alle journaalmodules, behalve degene genaamd “journaliseren” verdwijnen. Dit betekent dat u ook over zult moeten gaan op een nieuwe module indien u deze niet al gebruikt. Als dit van toepassing is zullen wij u daarvan te zijner tijd op de hoogte brengen. Neem contact op met onze payrollspecialisten voor meer informatie.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact