Nieuws 24 februari, 2022

M-biljet nu ook digitaal beschikbaar

M-biljet digitaal
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

M-biljet nu ook digitaal beschikbaar

Bij aankomst of vertrek uit Nederland ben je verplicht een migratie aangifte inkomstenbelasting in te dienen, oftewel het M-biljet. Met dit formulier doe je aangifte over de periode dat je fiscaal inwoner van Nederland bent geweest, en de eventuele belastingschuld over de periode dat je in het buitenland verbleef en als buitenlands belastingplichtig werd beschouwd.

Traditioneel werd het M-formulier alleen verstrekt als een 90 pagina’s tellend papieren formulier in het Nederlands. In internationale situaties is de taalbarrière en de omvang van het formulier altijd een uitdaging geweest. Vooral voor degenen die de Nederlandse taal niet goed kennen en/of geen kennis hebben van het Nederlands belastingstelsel. Het goede nieuws is dat de Nederlandse belastingdienst per 1 juni 2021 het M-biljet digitaal beschikbaar heeft gesteld. Het formulier is vanaf nu beschikbaar in het digitale portaal van de Nederlandse belastingdienst. Dit is goed nieuws, maar wij plaatsen toch een aantal opmerkingen en kanttekeningen.  

P-Biljet of M-biljet, kies de juiste

In het online portaal van de Nederlandse belastingdienst waar belastingplichtigen hun aangifte kunnen raadplegen en indienen, is het aangifteformulier voor binnenlands belastingplichtigen (P-biljet) het standaardformulier. Als een andere situatie van toepassing is, is het belangrijk om goed te kijken naar de verschillende andere formulieren, zoals het M-biljet voor de aangifte inkomstenbelasting in een migratiesituatie. Het juiste belastingformulier/aangiftebiljet dat van toepassing is wordt niet automatisch gegenereerd. Let hier dus goed op.  

Inzicht in het Nederlands belastingstelsel

Naar aanleiding van het bovenstaande, ontstaat de vraag welk formulier in jouw situatie moet worden gebruikt. Om deze vraag te beantwoorden is voldoende inzicht nodig in het Nederlandse belastingstelsel en de bijzonderheden van de verschillende belastingaangiften. Dit geldt des te meer in geval van een M-biljet aangezien dit een gecombineerde belastingaangifte is voor ingezetenen en niet-ingezetenen van Nederland. Het invullen van het M-formulier is tamelijk complex.  

M-biljet is er alleen in het Nederlands

Een M-biljet is voor zowel emigratie- als immigratie situaties. Voor Nederlandse ingezetenen die Nederland verlaten zal de Nederlandse taal van het M-biljet dus geen belemmering vormen. Voor de meeste buitenlanders die naar Nederland komen zal het bijna onmogelijk zijn om de Nederlandse taal in het M-biljet te begrijpen.  

Helaas is het M-formulier dat online door de belastingdienst ter beschikking is gesteld nog steeds alleen in het Nederlands beschikbaar is. Dit kan voor problemen zorgen voor niet-Nederlands sprekende personen. Hopelijk komt de belastingdienst snel met een Engelse versie van het M-biljet.  

M-Biljet

Heeft u hulp nodig bij het indienen van het M-biljet?

Kortom, het indienen van het M-biljet kan een hele uitdaging zijn. Er bestaan een tal van onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting die bijzondere aandacht nodig hebben. Begeleiding door een belastingadviseur die bekend is met internationale inkomstenbelastingsituaties is daarom sterk aan te raden. Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen en indienen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, neem dan contact op met onze Global Mobility services specialisten. Wij helpen graag verder.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact