Nieuws 9 september, 2018

DGA-taks rekening-courantmaatregel

DGA taks rekening-courantmaatregel
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

DGA-taks rekening-courantmaatregel

Het Belastingplan van 2019 bevat zeven wetsvoorstellen, een verrassende daarvan is de ‘Directeur Groot Aandeelhouder –taks’ (DGA-taks). In de aanbiedingsbrief van het belastingplan 2019 is er een nieuwe maatregel voorgesteld wat gevolgen heeft voor de DGA: de rekening-courantmaatregel. Wat is deze maatregel en wat kunnen de gevolgen zijn voor DGA’s?

Lenen als DGA

Volgens het huidig stelsel mag een DGA onbelast geld lenen van zijn of haar eigen bv zonder een specifiek maximum. Indien een DGA een schuld aangaat bij zijn of haar eigen bv dan moet dit om een zakelijke lening gaan, met een zakelijk rentetarief. Een rentetarief die een bank of willekeurige derde in rekening zou brengen is een zakelijke rente. Per 1 januari 2022 is het voor een DGA niet meer mogelijk om meer dan € 500.000 onbelast te lenen van zijn of haar eigen bv, de zogenaamde DGA-taks. Alles wat dan boven dit bedrag uitkomt, wordt gezien als een uitkering en niet als lening. Deze uitkering wordt belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Overgangsperiode

De periode van 2019 tot 2022 geldt als overgangsperiode. In deze drie jaar krijgen DGA’s de tijd om hun schulden aan de vennootschap af te lossen en dit terug te brengen tot een maximum van €500.000. In de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra is vermeld dat er voor bestaande eigenwoningschulden aan de vennootschappen nog een overgangsmaatregel wordt getroffen.

Box 2-tarief

Naast de maatregel met betrekking tot de rekening-courant, is in het belastingplan 2019 een verhoging van het box 2-tarief voorgesteld. Aandeelhouders die 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezitten, hebben inkomsten uit aanmerkelijk belang. Hiermee zijn zij belastingplichtig in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het box 2-tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25% in 2020, in 2021 is dit percentage zelfs 26,9%. Het verhoogde percentage is pas van kracht in 2020, in 2019 is er dus nog de mogelijkheid om dividend uit te keren tegen 25%. Door middel van deze dividenduitkeringen kan de schuld aan de vennootschap worden afgelost. In tegenstelling tot de verhoging van het box 2-tarief wordt het vennootschapsbelasting-tarief (vpb-tarief) voor midden- en kleinbedrijven stapsgewijs verlaagd van 20% naar 15% in 2021. In 2019 is het vpb-tarief 19%.

Onduidelijkheden DGA-taks

Na de aankondiging van de DGA-taks, in de aanbiedingsbrief van het belastingplan 2019, waren er nog veel onduidelijkheden. Er werd zich bijvoorbeeld nog afgevraagd of het maximum van € 500.000 ook geldt bij fiscaal partnerschap. Een andere vraag die men stelde was welke overgangsmaatregel er wordt getroffen voor bestaande eigenwoningschulden.

In de kamerbrief ‘heroverweging pakket vestigingsklimaat’ zijn deze onduidelijkheden nader toegelicht. In plaats van een overgangsmaatregel voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de DGA uitgezonderd. Dit houdt in dat ook de nieuwe aangegane eigenwoningschulden niet worden meegerekend in de drempel van €500.000 van de rekening-courantmaatregel. Verder geldt de maximale lening van een DGA aan zijn of haar bv ook bij fiscaal partnerschap. Hierdoor geldt de drempel van €500.000 dus voor een DGA en zijn of haar partner gezamenlijk.

Het wetsvoorstel staat nog niet definitief vast, deze moet nog door het parlement worden aangenomen. Halverwege 2019 wordt het definitieve wetsvoorstel gepresenteerd. Heb je vragen over wat de fiscalisten bij Crowe Peak voor jouw bedrijf  of jou als DGA kunnen betekenen? Neem contact op met een fiscaal adviseur van Crowe Peak.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact